Uroczysta Msza Święta w intencji Policji

Data publikacji: 25.07.2016

W dniu Święta Policji w Bazylice pw. św. Krzyża w Warszawie sprawowana była uroczysta Msza Święta. Przewodniczył jej Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego bp. Józef Guzdek, duszpasterz Policji. Koncelebrowali policyjni kapelani. W uroczystości udział wziął także nadinsp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji oraz jego zastępca insp. Jan Lach, komendanci wojewódzcy Policji i komendanci szkół, dyrektorzy biur KGP, funkcjonariusze i pracownicy Policji, przedstawiciele związków zawodowych, fundacji i stowarzyszeń działających przy Policji oraz zaproszeni goście.

W trakcie Eucharystii bp. Józef Guzdek zwrócił się do obecnych w świątyni:

- Każdy ma prawo do obrony przed działaniami ludzi złych i niedobrych. Zaś milczenie i brak reakcji na zło staje się przyczyną cierpienia, krzywdy, a nawet wojny. W dniu Święta Policji nasz wzrok i nasza uwaga zostały skierowane na Was drogie policjantki i policjanci. Zostaliście powołani by chronić słabych, by wytężając wzrok widzieć niebezpieczeństwo, zwalczać zło i pomagać pokrzywdzonym. Waszym powołaniem jest walka ze złem, z przestępcami. Wstępując w szeregi Policji ślubowaliście walczyć z pełnym poświęceniem i oddaniem, nawet z narażeniem zdrowia i życia.

- W budynku Komendy Głównej Policji znajduje się tablica, gdzie od początku lat 90-tych zawieszono już 113 tabliczek epitafijnych dla zachowania pamięci o funkcjonariuszach, którzy do końca wypełnili rotę ślubowania. W sobotę 16 lipca przeżylismy wzruszający moment kiedy kolejnych 5 wdów wraz z dziećmi odsłoniło tabliczki z imionami swoich mężów i ojców. Zginęli, polegli, wypełniając swoje służbowe obowiązki.

- Dziś z całym społeczeństwem dziękujemy Bogu za pełną poświęcenia służbę Polskiej Policji na rzecz naszego bezpieczeństwa. Dostrzegamy i doceniamy profesjonalizm Waszej służby i jej skuteczność. Modlimy się z Wami i za was, prosząc Boga by nigdy nie zabrakło Wam męstwa w walce ze złem. Wszak zło, które nie jest napiętnowane, rozzuchwala się. Niech Bóg Wam błogosławi w tej ciężkiej, trudnej i odpowiedzialnej służbie. A mieszkańcom naszej Ojczyzny niech nigdy nie zabraknie nie tylko chleba powszedniego, ale i wzajemnej zgody, pokoju i bezpieczeństwa.

Na zakończenie uroczystości nadinsp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji zwrócił się do obecnych w świątyni:

- 24 lipca to święto Polskiej Policji. Ten jakże ważny dla nas dzień rozpoczynamy od Mszy Świętej. Dziękuję. Dziękuję za każdy dzień naszej służby i za obecność księży kapelanów w naszym życiu i tym służbowym i prywatnym. Możemy zawsze na Was liczyć. Te słowa dziękuję kieruję w imieniu tak licznie zgromadzonych tutaj funkcjonariuszy i pracowników Policji, ale i w imieniu wszystkich tych, którzy każdego dnia pełnią służbę stając na straży wartości i praw każdego z nas. Z tą jedną z najwyższy wartości jaką jest bezpieczeństwo. Ludzi, dla których mam ogromny szacunek, za to że czynią to z narażeniem własnego życia i zdrowia. Ludzi, którzy służą i chronią. Korzystając z transmisji radiowej chciałbym powiedzieć wszystkim rodakom, że jesteśmy Waszą Policją. To Wam służymy, to dla Was na co dzień zakładamy policyjny mundur by nieść pomoc, by dawać Wam bezpieczeństwo.

- Proszę o modlitwę i wsparcie przez najbliższy tydzień, bo wielkie wydarzenia, które będą w naszym kraju to również bardzo ciężka praca naszych funkcjonariuszy. Wierzę, że z Waszym wsparciem będzie to piękny czas dla naszego kraju i bezpieczny dla pielgrzymów.

Podczas mszy wystawiony został poczet sztandarowy ze sztandarem Komendy Głównej Policji. Liturgicznej modlitwie towarzyszyły Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz Chór Komendy Stołecznej Policji. Czytanie mszalne i psalm responsoryjny wykonali przedstawiciele Policji.

Msza była transmitowana przez program I Polskiego Radia.

Zdjęcia: P. Ostaszewski, M. Krupa