Nowy kierunek studiów w WSPol – zarządzanie. Rusza rekrutacja na studia.

Data publikacji: 14.07.2016

Już niedługo, bo 18 lipca 2016 r. ruszy rekrutacja na nowy kierunek studiów w WSPol – zarządzanie. Nowa oferta edukacyjna szczycieńskiej Uczelni daje niepowtarzalną szansę do zdobycia wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania w grupach dyspozycyjnych przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczych w Policji. Ukończenie zarządzania w WSPol pozwoli również na przystąpienie do egzaminu oficerskiego bez konieczności ukończenia szkolenia zawodowego.

Wydział Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. otrzymał uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „zarządzanie” o specjalności zarządzanie w grupach dyspozycyjnych.

Wprowadzenie do oferty kształcenia kierunku studiów zarządzanie  o specjalności zarządzanie w grupach dyspozycyjnych jest wysoce zasadne z uwagi na zapotrzebowanie na kształcenie umiejętności kierowniczych w strukturach służb policyjnych i służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zdobyte w toku studiów wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne będą gwarantować odpowiednie przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych.

W trosce o to by, obecnie i w przyszłości, absolwenci kierunku zarządzanie jak najlepiej radzili sobie w otoczeniu społecznym i ekonomicznym, szczególną uwagę podczas tworzenia programu kształcenia na tym kierunku studiów zwrócono na treści obejmujące rozwój u studentów wiedzy, kompetencji i postaw związanych z zarządzaniem w grupach dyspozycyjnych z uwzględnieniem formacji zhierarchizowanych.

Oferta kształcenia na nowym kierunku, jakim jest zarządzanie, daje niepowtarzalną szansę kształcenia przyszłych kadr kierowniczych. Rekrutacja na nowy kierunek studiów w WSPol rozpocznie się 18 lipca 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wraz z formularzami zgłoszeniowymi są opublikowane na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie: www.wspol.edu.pl — w zakładce „Rekrutacja na studia”.

Ukończenie powyższych studiów pozwala na przystąpienie do egzaminu oficerskiego funkcjonariuszom Policji, którzy spełniają wymagania określone w art. 34 Ustawy o Policji.

Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie