Wioska Policyjna 2016 na 22. Przystanku Woodstock

Data publikacji: 14.07.2016

Działania Profilaktyczne pn. „Wioska Policyjna 2016” to przedsięwzięcie realizowane w trakcie 22 Przystanku Woodstock przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. W ramach Działań przygotowany zostanie Sektor „Informacyjny” oraz Sektor „Profilaktyka i TY”. Działania zrealizowane zostaną pod hasłem: „ZROZUMIENIE CZŁOWIEKA = ZROZUMIENIE PROBLEMU”.

W Sektorze „Informacyjnym” udzielana będzie informacja na temat zjawisk patologicznych tj. handel ludźmi, przemoc i cyberprzemoc oraz alkoholizm, narkomania, demoralizacja nieletnich, ochrona mienia. Na potrzeby Działań uruchomiony zostanie punkt promocyjny niemieckiej Policji Landu Brandenburgi. W „Wiosce Policyjnej” przeprowadzony zostanie konkurs na hasło dot. przeciwdziałania przemocy.

Ponadto woodstockowicze wypowiedzą się anonimowo w ankiecie na temat bezpieczeństwa na Przystanku Woodstock i oferty „Wioski Policyjnej 2016”.

W Drugim Sektorze „Profilaktyka i TY” eksperci z Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy przeprowadzą dla uczestników Festiwalu warsztaty z kontroli złości i radzenia sobie młodych ludzi w sytuacjach kryzysowych oraz warsztaty z komunikacji. Specjaliści z Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Gorzowie Wlkp. zorganizują Projekt „Żywa Biblioteka” opierający się na spotkaniach z osobami „wykluczonymi społecznie”. Planowany jest również udział policjantów z Holandii, którzy przeprowadzą zajęcia z handlu ludźmi.

Jednocześnie w namiocie warsztatowym Akademii Sztuk Przepięknych Przystanku Woodstock w ramach Projektu pn. „Lu PaT” (Lubuska Profilaktyka a Teatr) zaprezentowane zostanie Przedstawienie laureatki konkursu na monodramy pn. „Pomoc w dwóch aktach” - monodram pt. „Schody” Anny Arlet. Po przedstawieniach zostaną przeprowadzone debaty dot. uzależnień.

Dla uczestników Festiwalu przygotowane zostaną wystawy prac nagrodzonych w konkursach organizowanych przez Wydział Prewencji KWP Gorzów Wlkp. oraz zdjęcia: „Wioska Policyjna na Przystanku Woodstock 2015”, „TRUDNA KOMUNIKACJA”, „POMYŚL ZANIM UCIEKNIESZ”, „TRUDNE WYBORY”, „CYBERPRZEMOC zaczyna się w GŁOWIE”, „Masz problem = NIE ZAMYKAJ SIĘ NA POMOC”, „DOPALACZ = WYPALACZ”.


PROGRAM „WIOSKI POLICYJNEJ 2016”

13 lipca 2016 r.:

10.00 - 18.00 Sektor „Informacyjny”
(przerwa w godz. 14.00 – 15.00)

10.00 - 18.00 Sektor „Profilaktyka i TY”
(przerwa w godz. 14.00 – 15.00)

10.00 - 18.00 Wystawy profilaktyczne

10.00 - 13.00
Zajęcia z handlu ludźmi – Policja holenderska
                                                  
13.00 - 14.00  
Monodram pt. „SCHODY” – Anna Arlet (Sektor Profilaktyka i Ty)

16.00 - 17.00  
Monodram pt. „SCHODY” – Anna Arlet (Sektor Profilaktyka i Ty)

17.00 - 18.00  
Mini Kino „PROFILAKTYCZNY OBIEKTYW”


14 lipca 2016 r.:

10.00 - 18.00 Sektor „Informacyjny”
(przerwa w godz. 14.00 – 15.00)

10.00 - 18.00 Sektor „Profilaktyka i TY”
(przerwa w godz. 14.00 – 15.00)

10.00 - 18.00 Wystawy profilaktyczne

10.00 - 14.00, 15.00 – 18.00
Projekt TZN pn. „Żywa Biblioteka”

Projekt pn. „Żywa Biblioteka” - spotkania woodstockowiczów z osobami „wykluczonymi społecznie”.

15.00 - 16.00  Monodram pt. „SCHODY” – Anna Arlet (Namiot Warsztatowy ASP)

15 lipca 2016 r.:

10.00 - 18.00 Sektor „Informacyjny”
(przerwa w godz. 14.00 – 15.00)

10.00 - 18.00 Sektor „Profilaktyka i TY”
(przerwa w godz. 14.00 – 15.00)

10.00 - 18.00 Wystawy profilaktyczne

10.00 - 13.00, 15.00 – 17.00
Warsztaty psychologiczne pn. „Kontrola złości”  
Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

Kontrola złości i stanów agresywnych oraz radzenie sobie młodych ludzi
w sytuacjach kryzysowych.
              
13.00 - 14.00  
Monodram pt. „SCHODY” – Anna Arlet (Sektor Profilaktyka i Ty)

15.00 - 16.00  
Monodram pt. „SCHODY” – Anna Arlet (Namiot Warsztatowy ASP)


16 lipca 2016 r.:

10.00 - 18.00 Sektor „Informacyjny”
(przerwa w godz. 14.00 – 15.00)

10.00 - 18.00 Sektor „Profilaktyka i TY”
(przerwa w godz. 14.00 – 15.00)

10.00 - 18.00 Wystawy profilaktyczne

10.00 - 13.00, 15.00 – 17.00
Warsztaty psychologiczne pn. „Efektywna komunikacja”  
Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

Zasady prowadzenia efektywnej komunikacji eliminującej konflikty.
              

13.00 - 14.00, 17.00 - 18.00  
 Mini Kino „PROFILAKTYCZNY OBIEKTYW


17 lipca 2016 r.:


10.00 - 13.00 Sektor „Informacyjny”
Badanie stanu trzeźwości

 

Źródło: KWP Gorzów Wielkopolski