Doskonalenie strzeleckie policjantów pełniących służbę podczas NATO i ŚDM

Data publikacji: 08.07.2016

W dniach 4-6 lipca na terenie krytej strzelnicy policyjnej KWP w Bydgoszczy instruktorzy Wydziału Kadr i Szkolenia zorganizowali i przeprowadzili drugą już edycję szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie posługiwania się bronią palną podczas pełnienia służby w ubraniu cywilnym.

Warsztaty te mają na celu właściwe przygotowanie policjantów do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży.

W trakcie szkolenia funkcjonariusze kształcą i doskonalą umiejętności strzeleckie poprzez wypracowanie odpowiednich nawyków i reakcji ruchowych, umożliwiających oddanie precyzyjnego strzału podczas pełnienia służby w ubraniu cywilnym w warunkach zwiększonego stresu, ograniczonej widoczności, przemieszczania się w tłumie, czy w sytuacji zaburzenia równowagi strzelca. Ćwiczone także jest postępowanie z osobami rannymi według standardów medycyny taktycznej.

Do 21 lipca w woj. kujawsko-pomorskim zaplanowano szkolenia dla wszystkich policjantów oddelegowanych do służby przy zabezpieczeniu ŚDM.


Źródło: KWP Bydgoszcz