Podczas Światowych Dni Młodzieży policjanci będą przeprowadzać selektywną kontrolę bezpieczeństwa

Data publikacji: 07.07.2016

W czasie trwania Światowych Dni Młodzieży policjanci pełniący służbę w rejonach celebry, ale także w miejscach większych skupisk ludzkich jak dworce PKS czy PKP , główne trasy i ciągi komunikacyjne itp. będą przeprowadzać wybiórcze kontrole osób oraz bagaży.

Zadaniem policjantów przeprowadzających sprawdzenie będzie dokonywanie selektywnej kontroli osobistej i kontroli zawartości bagażu uczestników uroczystości m.in. za pomocą urządzeń mobilnych typu Heimann, ręcznych detektorów do wykrywania metalu oraz  psów wyszkolonych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych.

Przy głównych kierunkach dojścia m.in. do Błoń, Campusu Misericordiae czy miejsc uroczystości w Łagiewnikach planowane jest zorganizowanie kilkunastu stałych punktów selektywnej kontroli bezpieczeństwa. Punkty te obsługiwać będą policjanci wraz z funkcjonariuszami Służby Celnej, którzy wspólnie będą sprawdzać bagaże przy pomocy urządzeń mobilnych typu Heimann.

Kilka tygodni temu, na krakowskich Balicach odbyły się wspólne ćwiczenia małopolskich policjantów wraz z celnikami, podczas których przeprowadzano kontrole bagaży przy użyciu urządzeń właśnie tego typu,

Oprócz patroli prewencyjnych w te miejsca zostaną przydzieleni do służby także policjanci służb kryminalnych.

Ich zadaniem będzie również obserwowanie zachowań ludzkich, typowanie osób, które powinny zostać poddane sprawdzeniu, zwracanie uwagi na pozostawiony bez nadzoru bagaż czy  inne przedmioty.

Oprócz stałych miejsc, w których służby będą przeprowadzać selektywne kontrole bezpieczeństwa, wyrywkowym sprawdzeniom bagażu czy kontrolom osobistym będą poddawać pielgrzymów policjanci wyposażeni w ręczne detektory m.in. do wykrywania metalu, czy wykrywacze par przewodów. Kilkaset tego typu urządzeń pozwoli na równoległe sprawdzenia w różnych miejscach.

Zarówno wolontariusze, którzy przed ŚDM będą odpowiednio przeszkoleni, jak i każdy uczestnik uroczystości powinien zgłaszać policjantom swoje spostrzeżenia dotyczące zarówno niepokojących zachowań innych osób jak i pozostawionych „bez opieki” przedmiotów.

Przypominamy że: policjant na podstawie przepisów prawa ma uprawnienia do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeszukania osoby i pomieszczeń, kontroli osobistej a także przeglądania zawartości bagażu, wykorzystując przy tym specjalistyczny sprzęt m.in do sprawdzeń pirotechnicznych.

Źródło: KWP Kraków