Odzyskiwanie mienia od przestępców - szkolenie policjantów i prokuratorów

Data publikacji: 05.07.2016

„Ustalanie, odzyskiwanie i zabezpieczanie mienia od przestępców” to temat szkolenia zorganizowanego dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Udział w nim wzięli nie tylko policjanci, ale także prokuratorzy, przedstawiciel Ministerstwa Finansów i WSPol w Szczytnie.

Skuteczne zwalczanie przestępczości gospodarczej i naprawianie skutków przestępstw przeciwko mieniu nie byłoby możliwe bez instytucji zabezpieczenia majątkowego. Jest to rozwiązanie, które na mocy obowiązujących przepisów kpk, pozwala efektywnie odebrać sprawcom dochody z popełniania przestępstw. Uważa się je za najskuteczniejsze narzędzie do walki z przestępczością. Dlatego też tematyką dzisiejszego szkolenia było „Ustalanie, odzyskiwanie i zabezpieczanie mienia od przestępców”.

Temat ten poruszali dziś obecni na szkoleniu prelegenci. Wśród blisko 80 uczestników obecni byli komendanci miejscy i powiatowi Policji lubelskiego garnizonu, 37 prokuratorów z prokuratur rejonowych i okręgowych województwa lubelskiego, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Wyższej Szkoły Policji.

Szkolenie otworzył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Sławomir Zagojski, który nadzoruje pion kryminalny.

Jedną z form działania zorganizowanych grup przestępczych jest pranie pieniędzy. Są to działania przestępców i ich wspólników podejmowane w celu ukrycia pochodzenia korzyści z przestępstw, takich jak oszustwa finansowe i podatkowe, handel narkotykami, bronią, czy prostytucja. Pranie pieniędzy we współczesnym świecie jest poważnym problemem, który wymaga zdecydowanych i wielopłaszczyznowych działań. O tych działaniach a także o nowych regulacjach prawnych mówił dzisiaj Pan Dariusz Potakowski z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Do przeciwdziałania praniu pieniędzy powołany został w Polsce Generalny Inspektor Informacji Finansowej, działający na podstawie i zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. O współdziałaniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z Prokuraturą i Policją mówił Pan Wojciech Ryżowski z Ministerstwa Finansów.

Pani Prokurator Beata Wojdak z Prokuratury Krajowej Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej Wydziału w Lublinie przekazywała rady praktyczne oraz pozytywne przykłady skutecznego współdziałania Prokuratury i Policji w aspekcie zabezpieczania majątku.

O zasadach działania kryptowaluty oraz zagrożeniach płynących z funkcjonowania giełd bitcoinowych opowiedział Pan Sylwester Suszek przedstawiciel giełdy BITBAY. Ponieważ wirtualne waluty wydają się zwiększać stopień anonimowości stają się niezwykle atrakcyjne dla różnych grup przestępczych. W wykładzie zaprezentowano szereg instrumentów ułatwiających identyfikację sprawców.

 

Źródło: KWP Lublin