Niebo z ograniczeniami, za to bezpieczne

Data publikacji: 05.07.2016

Specjalne policyjne patrole, przestrzeń powietrzna dla wybranych, możliwe opóźnienia w ruchu lotniczym – to rzeczywistość w czasie Szczytu NATO w Warszawie. Cel - bezpieczeństwo.

Wojsko, policja i kontrolerzy ruchu lotniczego wdrożyli specjalne procedury zabezpieczające przestrzeń powietrzną nad Polską w czasie organizacji Szczytu NATO w Warszawie. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) wprowadziło ograniczenia w ruchu lotniczym dla wielu rodzajów działalności lotniczej, a nawet zakazy lotów w promieniu 100 km od Stadionu Narodowego. Policja uruchomi zaś dodatkowe patrole w bezpośredniej bliskości portu lotniczego.

Ograniczenia w rejonie Warszawy (FIR EPWW) podczas Szczytu NATO będą obowiązywać od 7 lipca od  godziny 00:01 (UTC) do 10 lipca do godziny 23:59 (UTC) zgodnie z Suplementem do  Zbioru Informacji Lotniczych AIP Polska – SUP 44/16 (ENR 5). Pierwszym Rejonem Ograniczeń Lotów (EA97) jest okrąg o promieniu 100 km i środku w punkcie o współrzędnych:  52°14′22″N 021°02′44″E (Stadion Narodowy) obowiązujący od poziomu Ziemi (GND) do wysokości Flight Level 285 tj. wysokości 8700 m,.

Drugim Rejonem Ograniczeń Lotów (EA98) jest okrąg o promieniu 3 km nad Warszawą i środku w punkcie o współrzędnych: 52°14′22″N 021°02′44″E (Stadion Narodowy). Jego dolną granicą jest GND a górną wysokość 2000ft AMSL.

- Zakazy dotyczą lotnictwa ogólnego, w tym np. bezzałogowych statków powietrznych „dronów” czy paralotni. Nie obowiązują oczywiście lotów ratowniczych, przeciwpożarowych, państwowych czy lotów IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotnisk (portów lotniczych) – informuje płk Robert Stachurski, Szef Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

W wyznaczonej strefie EA 98 zwolnione z zakazu są tylko loty o statusie HEAD (najwyższych władz państwa), SAR (lot wykonywany w akcji poszukiwawczo – ratowniczej), HOSP (lot wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej, zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), Loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), loty na hasło GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy państwowej), oraz loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych.

Kategoryczny zakaz lotów dronów dotyczy wszystkich rodzajów działalności lotniczej zarówno wykonywanych w celach sportowo rekreacyjnych jak i innych czyli w celach „komercyjnych”. Zakaz lotów „dronów” dotyczy też tych operatorów modeli latających i bezzałogowych statków powietrznych, dla których zostały wydane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej długoterminowe warunki lotów w strefach kontrolowanych lotnisk.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przewidziało możliwość wykonywania operacji lotniczych w sytuacjach szczególnych, nieplanowanych dla lotów, które nie są wyłączone z ograniczeń. Taka możliwość istnieje jedynie za zgodą Szef Obrony Powietrznej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godz. przed planowanym lotem.

- W czasie szczytu NATO Komisariat Policji Portu Lotniczego zostanie wzmocniony przez dodatkowych funkcjonariuszy. Dzięki temu zwiększona zostanie liczba policyjnych patroli w bezpośredniej bliskości portu lotniczego. Będą to zarówno funkcjonariusze umundurowani, jak i operacyjni – informuje Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji.

Policjanci z Komisariatu Policji Portu Lotniczego w czasie Szczytu NATO będą funkcjonowali w ramach specjalnie powołanego Zespołu Zadaniowego do spraw przygotowania do szczytu NATO, a także w pracach Centrum Wsparcia koordynującego pracę wszystkich zaangażowanych podmiotów na Lotnisku Chopina w czasie przylotów i odlotów członków delegacji.

W Komisariacie Lotniczym będzie koordynowany przepływ informacji dotyczących lokalizacji zdarzeń z udziałem bezzałogowych statków powietrznych do pozostałych jednostek garnizonu stołecznego.

W związku z odbywającym się Szczytem NATO zmianie ulegnie organizacja i zasady ruchu drogowego w rejonie lotniska. Kierowcy muszą zwrócić szczególną uwagę na dodatkowe oznakowanie, a wszyscy powinni bezwzględnie stosować się do poleceń funkcjonariuszy i przedstawicieli innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

- Wyzwaniem dla kontrolerów i wszystkich służb operacyjnych z pewnością będzie wzmożony ruch lotniczy związany z obsługą szczytu NATO, a także  intensywnym ruchem wakacyjnym. Wykorzystamy jednak nasze doświadczenia, także z czasów organizacji EURO 2012, żeby opóźnienia były jak najmniejsze – mówi Janusz Janiszewski, Senior Kontroler z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) zarządzającej polską przestrzenią powietrzną.

Sprawdzianem dla kontrolerów będą też trudne warunki atmosferyczne. Przechodzące przez Polskę w ostatnich tygodniach fronty burzowe powodowały poważne utrudnienia w ruchu lotniczym powodujące opóźnienia w startach i lądowaniach samolotów.

- Samoloty są przeprowadzane z dala od chmur burzowych, co sprowadza się do wyznaczenia im trasy przelotu dłuższej o setki kilometrów – dodaje Marcin Wilkowski, Senior Kontroler z PAŻP.

Takie sytuacje powodują konieczność automatycznej redukcji przepustowości przestrzeni powietrznej nawet do 30 procent.

 

(Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), foto: mag

 

Pliki do pobrania