Umowa podpisana, ruszyły studia podyplomowe dla policjantów i pracowników Policji

Data publikacji: 26.10.2009

Dzięki podpisanej dziś umowie między insp. Andrzejem Doktórem Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, a dr hab. Wojciechem Janczukowicz Prorektorem ds. Kształcenia Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego ponad 70 policjantów i pracowników warmińsko-mazurskiej Policji rozpoczęło naukę na studiach podyplomowe w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn.„Kształcenie bez granic – Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w celu wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego”. W projekcie w 85 % finansowanym ze środków unijnych partnerami są policjanci, strażacy, celnicy z Warmii i Mazur, Kujaw i Podlasie oraz ratownicy z Oppland w Norwegii. Przedsięwzięcie ma służyć podniesieniu sprawności funkcjonowania organizacji, których pracownicy będą w nim uczestniczyć.

Projekt przygotowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku (partner wiodący) został złożony w ramach priorytetu 2.4 - Rozwój zasobów ludzkich... w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Izbą Celną w Białymstoku, Ośrodkiem Szkolenia Służb Ratowniczych w Oppland w Norwegii.

Działania wynikające z będą realizowane od III kwartału 2009 do II kwartału 2011. Przedmiotem projektu jest sfinansowanie studiów podyplomowych pracowników tj. Policji z województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, a także Izby Celnej oraz Straży Pożarnej z województwa podlaskiego w celu podniesienia sprawności funkcjonowania tych organizacji. Projekt ma charakter szkoleniowy. Zakłada on w okresie od września 2009 do marca 2011 realizacje kursów językowych dla 673 osób, przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla 1 301 osób, studiów podyplomowych z różnego zakresu tematycznego dla 261 osób.

W tym miesiącu rozpoczęły się kursy języka angielskiego, w których uczestniczy ponad 150 osób. Nauka języka jest realizowana na kursach dla początkujących i zaawansowanych w Olsztynie, Ełku, Ostródy i Kętrzynie. Teraz dzięki podpisanej dziś umowie ruszają studia podyplomowe dla ponad 70 policjantów i pracowników warmińsko-mazurskiej Policji. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki ekonomiczne, społeczne, techniczne, a także prawo i administracja.

Łączna wartość projektu to ponad 1 100 000 EUR, a przewidywana wartość dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego to niemal 950 000 EUR.

(Źródło: KWP Olsztyn)