Spotkanie z rodzinami poległych policjantów

Data publikacji: 04.07.2016

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powstała dzięki inicjatywie ludzi z wrażliwością aniołów. Dostrzegli oni konieczność istnienia organizacji pomagającej rodzinom, które straciły największy skarb – miłość matki i żony, ojca i męża… Dlaczego? Bo ślubowali i wypełnili słowa policyjnej roty.

W piątek (1.07.2016) na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Pawła Dobrodzieja do siedziby komendy przybyły wdowy po poległych policjantach województwa małopolskiego. Towarzyszył im pełnomocnik KWP w Krakowie podkom. Mariusz Gawlik. Niedawno także rodziny policjantów z naszego garnizonu, wraz z pełnomocnikiem KWP w Lublinie asp. sztab. Waldemarem Dziedzicem gościły z podobną wizytą  w Krakowie. 

Podczas spotkania Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie mł. insp. Robert Szewc zapewnił, że rodziny poległych policjantów zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony Komendy Wojewódzkiej.

Na co dzień rodziny te wspierane są przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach, powołaną przez Komendanta Głównego Policji w 1997 roku. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Najczęściej na służbie giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci.

Źródło: KWP Lublin