Szkolenie dla policyjnych kadrowców oraz rzeczników dyscyplinarnych

Data publikacji: 29.06.2016

Przez 3 dni w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie będą szkolić się naczelnicy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych oraz rzecznicy dyscyplinarni z jednostek Policji z całej Polski. Szkolenie, w którym biorą udział prowadzone jest m.in. przez przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

29 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęło się szkolenie zorganizowane przez Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji, w którym udział biorą naczelnicy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz szkół policyjnych, jak również wiodący rzecznicy dyscyplinarni z tych jednostek organizacyjnych Policji.

Szkolenie to związane jest z zapewnieniem prawidłowej realizacji „Strategii działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji” w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. Ponadto tematyka szkolenia obejmuje wybrane aspekty postępowania administracyjnego i dyscyplinarnego oraz postępowanie dowodowe w obu procedurach, które decyduje o obiektywnym i rzetelnym ich rozpatrzeniu, jak również wpływa na prawidłowe ich nadzorowanie.

Szkolenie prowadzone będzie m.in. przez dwóch przedstawicieli Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przez mł. insp. Agatę Janusz – Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji, insp. dra Tomasza Szankina oraz mł. insp. Jarosława Siekierskiego – zastępców dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji oraz mł. insp. Marcina Rosoła – Naczelnika Wydziału Spraw Osobowych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji,. W prowadzeniu szkolenia udział weźmie także Pani Oliwia Warecka – radca prawny Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji.

Źródło: WSPol Szczytno