Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji: 29.06.2016

Dnia 28 czerwca 2016 roku w Sali Konferencyjnej Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

W uroczystości wziął udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk, Zastępca Dyrektora CLKP insp. Małgorzata Kwietniewska, Przewodniczący Rady Naukowej CLKP i Prorektor ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, prof. dr hab. Ewa Bulska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr Renata Zbieć-Piekarska, kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, kierownicy zakładów CLKP i naczelnicy LK KWP/KSP.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr Renata Zbieć-Piekarska odczytała Decyzję nr 134 Dyrektora CLKP z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą uprawnienia otrzymało 19 kandydatów z 10 specjalności kryminalistycznych:


Badania zapisów wizualnych:

sierż. szt. mgr Paweł DĄBROWSKI – LK KSP
st. asp. mgr Piotr MROCZKOWSKI – LK KWP w Bydgoszczy


Badania informatyczne:

sierż. mgr Emil HAĆ – LK KWP w Lublinie
mgr inż. Bartosz RAPICKI – LK KWP w Bydgoszczy
mgr inż. Dariusz ŁOJEK – LK KWP w Bydgoszczy
mgr Magdalena PLISZKA – LK KWP w Gdańsku


Techniczne badania dokumentów:

asp. szt. mgr Wojciech CYPLIK – LK KWP w Gdańsku


Badania poligraficzne:

st. asp. mgr Beata JARSZAK – LK KWP w Katowicach
st. sierż. mgr Anna KOZAK – LK KWP w Białymstoku


Badania broni i balistyka:

podkom. mgr Dominik DZIURZYŃSKI – LK KWP we Wrocławiu
sierż. mgr inż. Marek TOPYŁA – LK KWP w Lublinie


Badania wypadków drogowych:

asp. mgr Grzegorz KAMIŃSKI – LK KWP w Olsztynie


Badania chemiczne:

sierż. szt. mgr Joanna KIEŻUŃ – LK KWP w Gorzowie Wlkp.


Genetyka sądowa:

st. sierż. mgr inż. Agnieszka CIENKIERA – LK KWP w Lublinie
mgr Piotr SIERPIŃSKI – LK KWP w Olsztynie


Badania daktyloskopijne:

mł. asp. mgr inż. Tomasz MACIĄG – LK KWP w Szczecinie
sierż. szt. mgr Radosław RUTKOWSKI – LK KWP w Olsztynie


Badania traseologiczne:

sierż. szt. mgr inż. Andrzej GWIZDAŁA – LK KWP w Rzeszowie
mł. asp. mgr Katarzyna WINIARSKA – LK KWP w Opolu
 

Świadectwa uprawniające do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych kandydatom na biegłych wręczyli I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk i Zastępca Dyrektora CLKP insp. Małgorzata Kwietniewska.

Szczególne wyróżnienie za najlepiej zdany egzamin końcowy z rąk Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i I Zastępcy Komendanta Głównego Policji odebrali biegła ze specjalności badania informatyczne mgr Magdalena Pliszka z LK KWP w Gdańsku oraz biegły ze specjalności badania traseologiczne sierż. szt. mgr inż. Andrzej Gwizdała z LK KWP w Rzeszowie. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu „Metodyka kształcenia dorosłych: adaptacja zawodowa w relacji uczeń–mistrz” wygłoszonego przez podinsp. Annę Duszyńską, biegłego z zakresu badań chemicznych Zakładu Chemii CLKP. W drugiej części uroczystości swój wykład dotyczący wpływu nowelizacji kpk na przebieg postępowania przedstawił prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski.

Źródło: CLKP