IX edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł” rozstrzygnięta

Data publikacji: 29.06.2016

Od 2008 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” organizuje konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Istota przedsięwzięcia polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy Policji, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom, doznającym przemocy w rodzinie, ponadto zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze.

Procedura zgłaszania policjantów do każdej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”, odbywa się od 1 czerwca do 31 maja roku następnego, z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” w Warszawie. Kandydatów, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji). Laureatów Konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Podczas oceny przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom, doznającym przemocy.

Przedsięwzięcie to (od pierwszej edycji) objęte zostało honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, a gala wręczenia nagród wpisana została w scenariusz centralnych obchodów Święta Policji.

Laureatami IX edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” zostali:

  • st. asp. Marcin Błażejowski - dzielnicowy w KPP w Mielcu (KWP w Rzeszowie);
  • sierż. szt. Patrycja Dąbrowna - dzielnicowa w KP Nowa Ruda, KPP w Kłodzku, (KWP we Wrocławiu);
  • st. sierż. Adam Florczak - dzielnicowy w KP Iłowa, KPP w Żaganiu (KWP w Gorzowie Wlkp.);
  • mł. asp. Michalina Labusek - dzielnicowa w KP III KMP w Gliwicach (KWP w Katowicach);
  • sierż. szt. Małgorzata Słaboń - dzielnicowa w KPP w Strzelcach Opolskich (KWP w Opolu).


Laureatom konkursu bardzo serdecznie gratulujemy!

Łącznie w IX edycji konkursu zgłoszono 84 policjantów, na których wpłynęły 104 zgłoszenia.

Na potrzeby konkursu funkcjonuje strona internetowa policjant.niebieskalinia.pl, a na stronie internetowej policja.pl podwieszony został baner promujący przedsięwzięcie.
 

Źródło: Biuro Prewencji KGP