Virtpol – nowy system szkolenia funkcjonariuszy służb mundurowych

Data publikacji: 28.06.2016

„Doskonała znajomość taktyki działań interwencyjnych może być uzyskana i utrzymana jedynie w drodze częstych i powtarzalnych treningów. VIRTPOL to innowacyjne narzędzie, które będzie miało za zadanie przygotować policjantów do sytuacji kryzysowych, z jakimi będą mogli się spotkać w trakcie wykonywania obowiązków służbowych” – mówił o projekcie realizowanym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie podinsp. dr Grzegorz Gudzbeler – Dyrektor Instytutu Koordynacji Badań i Funduszy Pomocowych WSPol.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie od grudnia 2015 roku buduje dla Polskiej Policji Wirtualny System Działań Interwencyjnych Policji i Treningu Strzeleckiego. Będzie to system, który pozwoli na szkolenie wszystkich policjantów z zakresu taktyki działania podczas podejmowanych interwencji.

VIRTPOL to mobilne, komplementarne narzędzie, które umożliwi ćwiczenie sytuacji realizowanych w czasie rzeczywistym, mogących zaistnieć w trakcie realizacji zadań z udziałem funkcjonariuszy Policji i innych służb. System umożliwi uruchamianie scenariuszy wraz z wariantami będącymi materiałami wideo wysokiej jakości, z wykorzystaniem realnych miejsc podejmowania interwencji.

W ramach projektu przygotowanych zostanie 50 scenariuszy i wariantów działania dla szkolenia taktyki działań interwencyjnych i szkolenia strzeleckiego. Zbudowany zostanie również moduł pomiaru parametrów psychofizjologicznych, który pozwoli na bieżące ich monitorowanie u ćwiczących, indywidualne podejście i osiąganie lepszych efektów szkoleniowych. Uzyskane dane umożliwią również optymalny dobór funkcjonariuszy do poszczególnych rodzajów służb i zadań. Zaadoptowane zostaną środki przymusu bezpośredniego: broń krótka (Glock 17), broń gładkolufowa, miotacz gazu. System umożliwi w uzasadnionych przypadkach reagowanie na użycie przez ćwiczącego pozostałych środków przymusu bezpośredniego będących na jego wyposażeniu poprzez działania instruktora. System będzie również w pełni mobilny – możliwi będzie jego transport oraz instalacja w miejscu docelowym.

W ramach programu stworzone zostaną narzędzia umożliwiające modyfikowanie przygotowanych i tworzenie nowych scenariuszy i wariantów. Dzięki zastosowaniu technik video wymagania, co do wydajności sprzętu komputerowego będą stosunkowo niewielkie. Dzięki temu system będzie łatwy w budowie i niedrogi w duplikowaniu, co umożliwi wyposażenie w przyszłości większości komend Policji. Dzięki takiej koncepcji policjanci będą mogli szkolić się nie tylko podczas dedykowanych, organizowanych najczęściej w ośrodkach szkoleniowych Policji kursach, ale także w miejscu pracy w trybie ciągłym.

„[…] Osoby, które wzięły udział w nagraniach scenariuszy miały odpowiednie przygotowanie zawodowe i odegrały swoje role w sposób profesjonalny tak, aby realizm scenariuszy był maksymalnie wysoki.  W przygotowaniu tej części systemu wzięli udział najbardziej znani przedstawiciele przemysłu filmowego, w tym reżyser Tomasz Dobrowolski. Jakość materiałów będzie bardzo wysoka, niespotykana do tej pory w tego typy systemach. System nie będzie korzystał z grafiki komputerowej, która pomimo coraz lepszych rozwiązań w zakresie silników graficznych nie umożliwia przedstawienia osób w sposób umożliwiający ćwiczącemu funkcjonariuszowi podjęcie właściwej decyzji […]” – mówi o projekcie podinsp. dr Grzegorz Gudzbeler Dyrektor Instytutu Koordynacji Badań i Funduszy Pomocowych WSPol.

„[…] W trakcie interwencji funkcjonariusz musi uwzględnić wiele czynników wynikających z indywidualnego zachowania, ruchu, mimiki twarzy, tonu głosu. Umiejętności właściwej interpretacji tych czynników w sytuacji kryzysowej są niezwykle istotne i mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa funkcjonariuszy i powodzenia podejmowanych działań na poziomie interwencyjnym. Funkcjonariusz musi wybrać sposób działania, który spowoduje najmniejsze szkody dla uczestników interwencji oraz mienia, co bezpośrednio wynika z przepisów regulujących działania Policji. Jest to zupełnie inna specyfika niż w przypadku formacji zbrojnych, gdzie podstawowym celem jest wyeliminowanie przeciwnika […]” – dodaje.
 

(WSPol Szczytno / dk)

 

Film Virtpol – nowy system szkolenia funkcjonariuszy służb mundurowych