Cykl szkoleń pn. „Zwalczanie przestępstw popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych”

Data publikacji: 27.06.2016

W dniach 22-24 czerwca 2016 r. w Zakopanem, Biuro Kryminalne KGP rozpoczęło nowy cykl szkoleń w formie warsztatów pn. „Zwalczanie przestępstw popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych”. Wymienione warsztaty szkoleniowe kierowane są do policjantów komórek dochodzeniowo-śledczych służby kryminalnej realizujących czynności w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych na tle nienawiści.

W cyklu szkoleń udział wzięli również funkcjonariusze z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.

W charakterze prelegentów uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Laboratorium Kryminalistycznego z KWP w Łodzi oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka, a także reprezentanci organizacji pozarządowych chroniących prawa człowieka.

W ramach szkolenia przedstawiono prawne aspekty zwalczania przestępstw popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych. Omówiono kwalifikacje prawne czynów zabronionych motywowanych nienawiścią. Uczestników szkolenia zapoznano z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz regulacjami międzynarodowymi i konstytucyjnymi odnoszącymi się do mowy nienawiści i wolności słowa.

Ponadto przybliżono działalność środowisk neofaszystowskich i anarchistycznych na terenie RP. Funkcjonariusze mieli możliwość zapoznania się ze stereotypami i uprzedzeniami wpływającymi na ich czynności służbowe. W sprawach dotyczących czynów zabronionych popełnionych w cyberprzestrzeni omówiono praktyczne aspekty czynności wykrywczych oraz przekazano uczestnikom informację o sposobach zapieczeniach dowodu cyfrowego przy przestępstwach z nienawiści.

Dodatkowo omówiono zagadnienia związane z mapą religijną islamu na świecie i w Polsce, a także przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kulturą arabsko – muzułmańską oraz z islamem. Zapoznano funkcjonariuszy z filarami islamu, dogmatami wiary, a także zasadami związanymi z odmawianiem modlitwy.

Warsztaty znacznie przybliżyły słuchaczom tematykę związaną z islamem oraz skomplikowaną sytuacją w kraju pochodzenia uchodźców z Bliskiego Wschodu.

Biuro Kryminalne KGP / ig