Wizyta studentów z USA w Polsce

Data publikacji: 27.06.2016

W dniach 14 – 24 czerwca br. w Polsce gościła delegacja studentów z Uniwersytetu w New Haven (UNH), Connecticut, USA w ramach programu wymiany, realizowanego na podstawie porozumienia pomiędzy Komendą Główną Policji a wspomnianą uczelnią.

Wizyta gości z USA to wynik wieloletniej współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji, a UNH. W jej ramach strona amerykańska corocznie organizuje szkolenia menadżerskie dla przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej polskiej Policji z zakresu zarządzenia dużymi jednostkami Policji  oraz zasobami ludzkimi, strona polska natomiast zobowiązana jest do zorganizowania stażu studenckiego. W tym roku Polskę odwiedziło siedmioro studentów Wydziału Wymiaru Sprawiedliwości wraz z koordynatorem i opiekunem merytorycznym programu ze strony uniwersytetu - prof. Davidem Schroederem.

Jak co roku, staż miał  charakter multidyscyplinarny, dzięki czemu studenci mieli możliwość poznania wielu aspektów i obszarów pracy policyjnej zarówno na szczeblu krajowym, wojewódzkim jak i lokalnym. Goście złożyli wizyty m.in. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Komendzie Głównej Policji, Komendzie Wojewódzkiej Policji Krakowie, Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie oraz Nowym Targu. Była to doskonała okazja do poznania wielu elementów pracy policyjnej np. prowadzenia działań profilaktycznych, zarządzania kryzysowego, czy zwalczania określonych obszarów przestępczości (np. przestępczości stadionowej, przestępczości p. dobrom kultury, itp.).

W ramach stażu, studenci mieli również okazję poznania zasad pracy podmiotów pozapolicyjnych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego tj. Prokuratury Okręgowej, Aresztu Śledczego oraz Straży Pożarnej.

Uroczyste podsumowanie wizyty odbyło się w Krakowie, gdzie uczestnikom stażu wręczono certyfikaty ukończenia. Ponadto Strona amerykańska wyraziła podziękowania BMWP KGP za przygotowanie programu merytorycznego projektu, pozwalającego na efektywne i szerokie przedstawienie organizacji oraz funkcjonowania polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego.

 

Źródło: BMWP KGP