18. rocznica śmierci gen. Marka Papały

Data publikacji: 27.06.2016

Policjanci, rodzina, władze samorządowe i przyjaciele uczcili na cmentarzu w Pruchniku, pamięć gen. Marka Papały. W przededniu 18. rocznicy śmierci byłego Komendanta Głównego Policji na jego grobie wieniec złożył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie inspektor dr Krzysztof Pobuta. Policjanci zaciągnęli wartę honorową, zapłonęły znicze.

Na cmentarzu w Pruchniku, rodzinnej miejscowości gen. Marka Papały uczczono jego pamięć. W sobotę minęła 18. rocznica śmierci byłego Komendanta Głównego Policji. Nadinspektor Marek Papała zginął 25 czerwca 1998 roku w Wilanowie.

W imieniu Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka wieniec złożyli nadkom. Ewa Dębowska i nadkom. Krzysztof Mróz. W imieniu Podkarpackiej Policji hołd pamięci Zmarłemu oddał Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. dr Krzysztof Pobuta wraz z zastępcami mł. insp. Zbigniewem Sową, insp. Pawłem Filipkiem i Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie asp. sztab. Józefem Bąkiem. Obecni byli także Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu podinsp. Henryk Moskwa i Kierownik Posterunku Policji w Pruchniku asp.sztab. Wojciech Mikłasz.

Na cmentarzu obecna była także rodzina gen. M. Papały - żona Małgorzata, ojciec Jan, siostra Krystyna i brat Andrzej. Wiązankę na grobie Generała złożyli także samorządowcy: Wicestarosta Jarosławski Józef Szkoła, Burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła i Sekretarz Robert Grządziel.

Do Pruchnika przybyły także delegacje przyjaciół, policjantów i emerytów z Warszawy i z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej wraz z insp. w stanie spoczynku Ryszardem Kozerą.

Duszpasterz podkarpackich policjantów ks. Marek Buchman i ks. Janusz Mączka przewodniczyli modlitwie nad grobem gen. Papały. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie zaciągnęli wartę honorową przy grobie Generała i zapalili znicze.

Insp. dr Krzysztof Pobuta podkreślał jak ważne jest utrzymywanie pamięci o gen. Marku Papale. Brat Generała – ppłk SG Andrzej Papała przekazał krótkie wspomnienie o Zmarłym. Uroczystość zgodnie z Policyjnym Ceremoniałem poprowadził podkom. Wojciech Kulig z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie.
 

(KWP Rzeszów / mm)