Policyjny wolontariat doceniony w kraju

Data publikacji: 24.06.2016

Wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim za całokształt działalności otrzymała podczas gali „Barwy wolontariatu” Szkoła Policji w Słupsku. Bezinteresowna pomoc i działania policjantów na rzecz drugiego człowieka znalazły uznanie w oczach Kapitały Konkursowej, która oceniała działalność finalistów ze wszystkich regionów Polski.

Działalność wolontaryjna została dostrzeżona wśród 1.400 zgłoszeń instytucji i osób indywidualnych zajmujących się bezinteresowną pomocą innym ludziom. Kapituła „Barw wolontariatu”, której przewodniczyła Jadwiga Czartoryska uhonorowała dziesięć instytucji i osób. Przyznając odpowiednio: 1, 2 i 3 miejsce oraz 7 wyróżnień. Słupska Szkoła Policji jako druga otrzymała wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu.
Gala finałowa odbyła się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Policyjnych wolontariuszy na gali reprezentował komendant Szkoły insp. Jacek Gil oraz kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych nadkom. dr Arkadiusz Gliszczyński, wykładowcy tego zakładu nadkom. Grzegorz Babieracki i sierż. sztab. Radosław Bakun oraz prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Szkole Policji podinsp. Arkadiusz Gadomski.

Ideą „Barw Wolontariatu” jest zaprezentowanie wyjątkowych wolontariuszy, ciekawych akcji wolontariackich i jednoczesna promocja kultury pomagania w Polsce. W tym też zawiera się kształtowanie postaw etycznych, umiejętność dostrzegania w codziennej służbie potrzeb innych, a w szczególności osób najsłabszych. W działalność wolontariacką angażują się słuchacze Szkoły Policji oraz kadra – pracownicy cywilni i policjanci. Bez względu na charakter pracy i służby wolontariusze wspólnie realizują bardzo szerokie spektrum działań.

Wolontariusze najstarszej policyjnej Szkoły po raz pierwszy wzięli udział w konkursie „Barwy Wolontariatu”. Na poziomie regionalnym zostaliśmy uhonorowani I. miejscem. Działalność wolontaryjna Szkoły Policji w Słupsku obejmuje bardzo szerokie spektrum akcji, które mają bezpośrednie przełożenie na wspomaganie osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji zdrowotnej.

Wolontariusze systematycznie niosą pomoc pensjonariuszom Domu dla Osób Bezdomnych im. św. Brata Alberta, Domu Interwencji Kryzysowej w Słupsku, organizują okolicznościowe i świąteczne podarunki dla dzieci przebywających na oddziale dziecięcym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, w świetlicy środowiskowej PCK, a także dla dzieci z najuboższych rodzin powiatu słupskiego.

Jednym z bardziej spektakularnych przedsięwzięć była ubiegłoroczna zbiórka 700 litrów krwi na 70-lecie Szkoły Policji w Słupsku. Po 12 miesiącach zebrano ponad 710 litrów tego życiodajnego płynu, który honorowo oddawali nie tylko pracownicy cywilni i policjanci, ale także wiele innych anonimowych osób, popierających tę akcję.

Warto również wspomnieć o tym, że wolontariusze ze Szkoły Policji - jako jedni z pierwszych w Polsce - na podstawie autorskiego programu z zakresu twórczej profilaktyki, realizują zajęcia sportowo-wychowawcze adresowane do trudnej młodzieży. Głównym celem tych zajęć jest uzyskanie pożądanego efektu natury psychologicznej, intelektualnej i biologiczno-zdrowotnej.
Wolontariusze w niebieskich mundurach odwiedzają systematycznie niezamożne rodziny z regionu słupskiego przekazując im przygotowane paczki. Pod koniec ubiegłego roku do jednego z rodzinnych domów dziecka trafiła zakupiona przez wolontariuszy lodówka.