Spotkanie z oficerami łącznikowymi

Data publikacji: 24.06.2016

W dniu 23 czerwca 2016 roku w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka oraz Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji,  insp. Andrzeja Szymczyka z zagranicznymi oficerami łącznikowymi policji akredytowanymi w Polsce. Ponadto w spotkaniu uczestniczyło kierownictwo Biura Międzynarodowej Współpracy Policji oraz Głównego Sztabu Policji KGP.

Głównym celem przedsięwzięcia było omówienie stanu przygotowań do zabezpieczenia przez policję Światowych Dni Młodzieży w Polsce.

Podczas spotkania, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uroczyście odznaczono dwóch zasłużonych dla polskiej Policji oficerów łącznikowych policji zagranicznych, którzy w czerwcu br. kończą swoją misję. Srebrne medale za zasługi dla Policji otrzymali: Oficer Łącznikowy Policji niemieckiej, Pani Natascha Bender oraz Oficer Łącznikowy Policji francuskiej, Pan Frederic Menard.

Komendant Główny Policji podziękował zagranicznym przedstawicielom za kilkuletnią, owocną współpracę z polską Policją oraz osobiste zaangażowanie w rozwój współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa między państwami.


(KGP /dk)