Szefowie lubuskiej i brandenburskiej Policji podpisali porozumienie o współpracy

Data publikacji: 24.06.2016

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., mł. insp. Jarosław Janiak oraz reprezentujący Policję w Brandenburgii, Hans-Jürgen Mörke podpisali porozumienie dotyczące zwalczania przestępczości transgranicznej. Podpisany dokument jest potwierdzeniem bardzo dobrej, trwającej już wiele lat współpracy policjantów z Niemiec i Polski. Dzięki niemu wspólne działania będą jeszcze bardziej skuteczne i efektywne.

W 2014 r. we Frankfurcie nad Odrą odbyło się spotkanie ekspertów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i Prezydium Policji Brandenburgii poświęcone intensyfikacji współpracy w obszarze zwalczania transgranicznej przestępczości samochodowej. Wypracowane wówczas rozwiązania dotyczące współpracy zaowocowały porozumieniem między KWP w Gorzowie Wlkp., a Policją Brandenburgii. Nowa Umowa dała narzędzia do jeszcze intensywniejszej, różnorodnej w swoich formach współpracy. Liczne spotkania poświęcone negocjacjom nad kształtem porozumienia pozwoliły na zdiagnozowanie zagrożeń przestępczością w obszarze przygranicznym. W czwartek 23 czerwca br. w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku spotkali się przedstawiciele lubuskiej i brandenburskiej Policji. Podpisany dokument zakłada nie tylko zwalczanie przestępczości samochodowej. Dzięki temu otwieramy się na zwalczanie wszystkich występujących kategorii przestępstw o charakterze transgranicznym. Porozumienie zakłada utworzenie wspólnej Grupy Koordynacyjnej. W jej skład weszli lubuscy policjanci: mł. insp. Marek Bujko, podinsp. Grażyna Skalska oraz kierownik grupy, podkom. Dariusz Kolanowski. Skład grupy weszli również mundurowi z Niemiec. Jak sama nazwa wskazuje zadaniem grupy jest koordynowanie współpracy służb kryminalnych poprzez regularne spotkania, diagnozowanie zagrożeń na terenie przygranicznym, wspólne uzgadnianie działań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości transgranicznej, zapewnienie stałego przepływu informacji na temat przestępstw, sprawców oraz sposobu ich działania.

Szef lubuskich policjantów, mł. insp. Jarosław Janiak podkreślił na przykładzie Polsko-Niemieckiego Centrum współpracy w Świecku, że wspólna praca polskich i niemieckich policjantów stoi na najwyższym poziomie od wielu już lat. A podpisane porozumienie jest tego doskonałym powiedzeniem oraz gwarantuje, że współpraca pomiędzy Policją obu krajów będzie nie tylko kontynuowana, ale również poszerzana.

Źródło: KWP Gorzów Wielkopolski