Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową

Data publikacji: 24.06.2016

Rozpoczął się projekt flagowy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 pn. „Drugstop -transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Podczas spotkania roboczego omówione zostały cele i kierunki działań, które będą realizowane w latach 2016-2018. Partnerem wiodącym projektu jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

W dniach 15-16 czerwca br. odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przedstawicielami Partnerów Projektu – Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Opolu oraz Komend Wojewódzkich Policji w Libercu, Hradec Kralowe, Pardubicach, Ostravie i Ołomuńcu. Podczas spotkania ustalone zostały cele oraz zakres podejmowanych działań w  ramach Polsko-Czeskiego projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczości narkotykowej”. 
 
Projekt ten będzie realizowany w latach 2016-2018, a główne jego cele to:

 • zintensyfikowanie współpracy jednostek Policji z Polski i Czech w zakresie problematyki narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz ludności w rejonie przygranicznym,
 • podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej, przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających. 

 
W ocenie Partnerów z Polski i Czech realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia wspólnych rozwiązań systemowych w postaci:

 • wdrożenia do użytku systemu wymiany informacji i modelu współpracy oraz wykorzystania zakupionego w ramach projektu sprzętu pomiędzy jednostkami Policji po obu stronach granicy, co wpłynie na oszczędność czasu oraz zwiększy efektywność realizowanych czynności;
 • wdrożenia programu szkoleniowego, który będzie obejmował in. zagadnienia prawne – zwłaszcza z zakresu prawa karnego, sposoby rozpoznawania oraz skutki działania narkotyków, dodatkowo program szkoleniowy będzie miał za zadanie przygotowanie funkcjonariuszy policji do współpracy ze społecznością pogranicza i instytucjami;
 • wyposażenia policjantów realizujących działania związane z profilaktyką i ograniczeniem szkód zdrowotnych w specjalistyczne szkoleniowe materiały: innowacyjne walizki demonstracyjne i film o nowych substancjach psychoaktywnych, dodatkowo Policja w Opolu i Wrocławiu otrzyma nowoczesny multimedialny sprzęt do prezentacji, który przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzonych akcji profilaktycznych;
 • przygotowania wspólnych działań prewencyjnych Policji i instytucji odpowiedzialnych za realizację problematyki narkotykowej,
 • stworzenie ogólnodostępnej innowacyjnej aplikacji na urządzenia mobilne dotyczącej narkotyków.

 
Na Partnera Wiodącego projektu wybrana została Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu zostały następujące jednostki:
 
po stronie polskiej:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

po stronie czeskiej:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Libercu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Hradec Kralove
 • Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach
 • Komenda Wojewódzka Policji w Ołomuńcu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie

 
Wartość całego projektu to 2.457545,50 euro, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.088913,68 euro.
 
Wartość projektu po stronie czeskiej 1.284873,50 euro, w tym dofinansowanie 1.092142,48 euro.
 
Wartość projektu po stronie polskiej 1.172672,00 euro, dofinansowanie 996771,20 euro.
 
Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach projektu to 480561,00 euro, w tym dofinansowanie 408476,85 euro. 
 
Projekt pt. „Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” nr CZ.11.4.1.120/0.0/0.0/15_001/0000004” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020.
 
Źródło: KWP we Wrocławiu