Na Pomorzu rusza pilotażowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji: 22.06.2016

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyło się spotkanie poświęcone startującemu już w lipcu pilotażowemu programowi dotyczącemu „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Zasady programu, który pilotażowo uruchomiony zostanie na Pomorzu, w województwie podlaskim i garnizonie stołecznym, licznym zaproszonym gościom przybliżyli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji i szef Biura Prewencji KGP.

Podczas dzisiejszego spotkania, które odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Pan Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w MSWiA zapowiedział, że interaktywna mapa zagrożeń bezpieczeństwa w lipcu br. będzie testowana w stolicy i dwóch województwach, następnie wystartuje w całym kraju. Pilotaż mapy ruszy w województwach pomorskim, podlaskim oraz na terenie garnizonu stołecznego.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierać się będą na trzech filarach. W pierwszym filarze będą gromadzone informacje z policyjnych systemów informatycznych, drugi filar będzie stanowić część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Trzeci filar opierać się będzie o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Według założeń, mapa będzie zawierała informacje ze statystyk policyjnych z różnych lat, dotyczących m.in. przestępczości na danym terenie. Mapa pomoże wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja będzie weryfikować sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, zostaną wprowadzone na mapę. Mapa zagrożeń będzie także narzędziem pomocniczym przy przywracaniu części zlikwidowanych posterunków policji.

Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań, podczas których mieszkańcy zgłaszali uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach wzięło udział ponad 217 tysięcy osób. Tylko w województwie pomorskim ogółem zrealizowanych zostało ponad 800 takich spotkań, w których uczestniczyło niemal 15 tysięcy mieszkańców.

Oprócz omówienia tematu map zagrożeń bezpieczeństwa w czasie dzisiejszego spotkania wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński za uratowanie życia nieprzytomnemu mężczyźnie, wręczył 12-letniemu Marcelowi z powiatu lęborskiego medal „Młody Bohater”. Ta nagroda to wyróżnienie dla dzieci i młodzieży do lat 18, które wykazały się wzorową postawą i przyczyniły do ocalenia zdrowia i życia innych osób.

KWP w Gdańsku / ig