Kolejni komendanci Policji ukończyli szkolenie z zakresu wybranych aspektów kierowania jednostką Policji

Data publikacji: 10.06.2016

Instytut Nauk Społecznych Wydziału Administracji WSPol od lat jest organizatorem szkolenia dla komendantów miejskich, powiatowych i rejonowych z zakresu wybranych aspektów kierowania jednostką Policji. Dzisiaj zakończyła się pierwsza z dwóch planowanych w tym roku edycji. Przedsięwzięcie ma pomóc skuteczniej i efektywniej, a przede wszystkim w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi, zarządzać jednostkami Policji.

W szkoleniu wzięło udział 16. komendantów z całej Polski. Kurs odbywał się w formie dwóch tygodniowych zjazdów, podczas których zajęcia prowadziła kadra dydaktyczna WSPol oraz zaproszeni przedstawiciele kadry kierowniczej Policji. Tematyka spotkań dotyczyła m.in. współczesnych metod i technik zarządzania, psychologii i komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy zgłębiali wiedzę i podnosili swoje kompetencje związane z zajmowaniem w Policji stanowisk kierowniczych średniego szczebla.

Celem szkolenia było uzupełnienie i zaktualizowanie wiedzy z wybranych aspektów kierowania działaniem własnym, zespołami ludzkimi i jednostką. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności interpersonalne oraz mieli możliwość wymiany dobrych praktyk w kierowaniu jednostkami, a także doświadczeń we współpracy z innymi jednostkami Policji i podmiotami zewnętrznymi. Koordynatorem szkolenia jest nadkom. Sylwia Królicka –  wykładowca Instytutu Nauk Społecznych WA WSPol.

Kolejna edycja jest zaplanowana na przełomie listopada i grudnia  br.


Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie