Konferencja „Moje bezpieczne? Dziecko” w Częstochowie

Data publikacji: 07.06.2016

W Częstochowie odbyła się trzecia konferencja poświęcona problematyce wykorzystywania seksualnego dzieci. Spotkanie było częścią kampanii pod nazwą „Moje bezpieczne? Dziecko”, której inicjatorami są śląska policja i ośrodek Metis. Komendanci miejscy i powiatowi, policjanci, a także urzędnicy, pedagodzy i nauczyciele wysłuchali cennych wskazówek jak pomagać rozpoznać zagrożenia i chronić dzieci przed czynami pedofilskimi.

Konferencja odbyła się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie . Zorganizowana została przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego Metis w Katowicach. Jest częścią kampanii społecznej „Moje Bezpieczne? Dziecko” zaplanowanej na lata 2016-2018, poruszającej problem wykorzystywania seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej i handlu organami.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele częstochowskich urzędów i instytucji, nauczyciele najmłodszych klas, wychowawcy, pedagodzy i policjanci, którzy zostali zapoznani z problematyką bezpieczeństwa dzieci w kontekście wykorzystania seksualnego. Psycholog, nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach zaprezentowała podstawowe cele kampanii, m.in. podnoszenie świadomości związanej z problematyką bezpieczeństwa dzieci, w szczególności w obszarze wykorzystania seksualnego.

St. asp. Dorota Nakonieczna z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach omówiła aspekty prawne obrazujące skalę zjawiska, karalność oraz rozpoznawanie wykorzystania oraz podejmowanie działań wpływających na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych. Psychologowie, nauczyciele-konsultanci ROM-E Metis w Katowicach poruszyli problematykę związaną z genezą pedofilii i mechanizmami tego zaburzenia. Przedstawiony został profil pedofila, a także czynniki zagrażające w środowisku dziecka. Zaprezentowano też istotę, objawy i skutki wykorzystywania seksualnego dziecka.

 

Źródło: KWP Katowice