„BASTION” - wielkie ćwiczenia służb w Warszawie - symulacja ataku terrorystycznego

Data publikacji: 31.05.2016

Podczas koncertu poprzedzającego rozdanie nagród doszło do ataku terrorystycznego. Wybuch miał miejsce w chwili przybycia Prezydenta RP. W kierunku tłumu terroryści oddali strzały z broni maszynowej. Tak rozpoczęła się symulowana akcja na warszawskim stadionie PGE Narodowy. To wielkie ćwiczenia zgrywające służb i podmiotów zaangażowanych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas szczytu NATO i ŚDM 2016.

Powiadomiono służby, które natychmiast przystąpiły do akcji. Wszystko wskazywało na to, że był to atak terrorystyczny. Biuro Ochrony Rządu ewakuowało VIP-ów do autokaru i odjechało kolumną wzdłuż torów stacji PKP Warszawa Stadion. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odpierali atak terrorystów i odseparowali uczestników imprezy w bezpieczne miejsce. Część osób niestosując się do poleceń służb kierujących ewakuacją wbiegła do autobusu, gdzie dostał się także jeden z terrorystów. Z uwagi na zagrożenie dla osób w autokarze, została podjęta decyzja o szturmie natychmiastowym, który realizowali funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji i żołnierze jednostki GROM. Terrorysta został obezwładniony. Drugiego z terrorystów obezwładnił policyjny pies służbowy, natomiast 4 pozostałych wsiadło do zaparkowanego na ulicy Siwca pojazdu i ruszyło za ewakuowaną kolumną prezydencką.

Tak wyglądały ćwiczenia służb jednego z epizodów w ramach ćwiczeń „Bastion", które odbyły się dzisiaj, 31 maja br. w Warszawie. Ćwiczenia koordynowały działania wszystkich służb, nie tylko Policji, Wojska czy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego M. St. Warszawy, ale też innych podległych m.in. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Obrony Narodowej (m. in. Żandarmeria Wojskowa) czy Ministerstwu Zdrowia, jak również Wojewodzie Mazowieckiemu, którzy w razie ataku terrorystycznego uruchamia określone procedury reagowania kryzysowego.

W drugim etapie Biuro Ochrony Rządu ewakuowało VIP-ów. Kolumna prezydencka odjechała ulicą Siwca w kierunku Wybrzeża Szczecińskiego. Za kolumną podążył pojazd terrorystów, który w wyniku ostrzału uległ awarii. Terroryści uciekali dalej pieszo w kierunku Wisły.

W trzecim epizodzie doszło do szturmu z udziałem policyjnych antyterrorystów i Jednostki Wojskowej GROM. Policjanci i żołnierze zostali desantowani na brzeg rzeki Wisły z policyjnego śmigłowca oraz z pontonu. Podczas działań zespołów szturmowych doszło do wymiany ognia, terroryści zostali obezwładnieni i zatrzymani. Osoby ranne po wstępnym zaopatrzeniu, zostały przetransportowane do wyznaczonego punktu ratownictwa.

Czwarty epizod obejmował działania pirotechniczne na miejscu wybuchu i ewakuację rannych. Do działań przystąpiły służby ratownicze: Policja, Pogotowie Ratunkowe, Państwowa Straż Pożarna. Ranni ewakuowani zostali do namiotów rozstawionych przez Państwową Straż Pożarną, w których zorganizowano punkt medyczny. Osoba najciężej ranna w wyniku wybuchu przetransportowana została przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do Szpitala.

Policjanci Biura Kryminalnego KGP, aby zlokalizować terrorystów, z pokładu śmigłowca użyli technicznego środka wsparcia pracy operacyjnej.

W związku z wybuchem ładunku, do którego doszło podczas koncertu zespołu rockowego, wszczęto śledztwo powybuchowe. Do czynności, zgodnie z obowiązującymi procedurami, przystąpili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, Straży Granicznej oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

Na zakończenie ćwiczeń odbył się pokaz specjalistycznego sprzętu służb biorących udział w ćwiczeniu: Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Jednostki Wojskowej GROM oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ćwiczenia „Bastion” były generalnym sprawdzianem zgrania i działania służb i podmiotów zaangażowanych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Światowych Dni Młodzieży oraz wizyty Papieża Franciszka w RP. Były sumą wielu elementów, jednostek i organów strzegących Polaków przed zagrożeniami.

To największe ćwiczenia służb na terenie kraju w związku z przygotowaniami do zabezpieczenia szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży 2016. W tym roku w Polsce przeprowadzany jest cały szereg ćwiczeń połączonych z ewakuacją zarówno urzędów centralnych, stadionów, jak i banków, szkół, przedszkoli i innych placówek publicznych, a wszystko w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli naszego kraju oraz wypracowania standardów zachowań w sytuacjach nadzwyczajnych.


Wydział Prasowo-Informacyjny BKS KGP