„Zamek 2016”

Data publikacji: 31.05.2016

Wczoraj w Sandomierzu odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem „Zamek 2016”. Ich celem było doskonalenie umiejętności organizacji działań policyjnych oraz efektywnej współpracy z podmiotami poza policyjnymi.

Działania dowódczo-sztabowe rozpoczęły się o godzinie 10:00. Wtedy to według scenariusza dyżurny Komendy Powiatowej Policji otrzymał informację od dyżurnego Straży Pożarnej o pożarze w jednym z pomieszczeń na Zamku Kazimierzowskim. Na miejsce zostały przekierowane odpowiednie siły policyjne. Mundurowi przystępują do ewakuacji osób z placówki oraz zabezpieczają teren przyległy do budynku. Podczas wstępnych ustaleń wynika, ze na pierwsze piętro weszło trzech nietypowo zachowujących się mężczyzn. Patrol Policji znajdujący się wewnątrz budynku nawiązuje kontakt z mężczyznami i dowiaduje się, iż w jednej z sal przetrzymują oni 20 osób i grożą wysadzeniem budynku. Na miejsce skierowani zostają policyjni negocjatorzy, antyterroryści oraz grupa minersko- pirotechniczna. Uruchomiony zostaje Zespół Zarzadzania Kryzysowego.

Podczas działań na zamku jeden z terrorystów wykorzystując pożar ucieka samochodem i powoduje wypadek z udziałem 3 aut. Na miejsce kierowane są patrole Policji, Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe. Na widok funkcjonariuszy terrorysta oddaje strzały w ich kierunku i ucieka. Po krótkim pościgu zostaje zatrzymany. Równolegle do prowadzonych działań na miejscu wypadku drogowego, terroryści na Zamku sukcesywnie wypuszczają po kilka osób, a w ostateczności poddają się i zostają zatrzymani.

W trakcie prowadzonych działań na rzece dochodzi do wywrócenia się kajaka - w wodzie znajdują się dwie osoby, z których jedna znika pod taflą wody. Przybyłe na miejsce patrole Policji wspomagają działania Straży Pożarnej i prowadzą poszukiwania wzdłuż brzegów Wisły.

Każdy etap ćwiczeń przeprowadzany był pod czujnym okiem Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Mimo, iż były to tylko ćwiczenia, to wszyscy uczestnicy profesjonalnie zrealizowali wszystkie założenia. Potwierdziło to przygotowanie służb ratowniczych do podjęcia natychmiastowych działań w wypadku zaistnienia dużych zdarzeń zagrażających zdrowiu, życiu osób lub mieniu.

 

Źródło: KPP Sandomierz