Warsztaty szkoleniowe funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej

Data publikacji: 31.05.2016

Kadra kierownicza Policji i Straży Granicznej województwa podlaskiego doskonali swoje umiejętności z zakresu realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym. Funkcjonariusze szkolą się na trwających od wczoraj warsztatach.

Wczoraj w siedzibie Nadleśnictwa Płaska rozpoczęły się warsztaty szkoleniowe jednostek organizacyjnych Policji i Straży Granicznej województwa podlaskiego. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie wiedzy i umiejętności średniej kadry kierowniczej obydwu podległych MSWiA służb w zakresie realizacji wspólnych działań o charakterze prewencyjnym oraz doskonalenia zasad współpracy a także omówienie zadań tych formacji związanych z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej strefy Schengen. W inauguracji warsztatów udział wziął Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan inspektor Daniel Kołnierowicz oraz Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Pan pułkownik SG Andrzej Rytwiński. Oprócz funkcjonariuszy jednostek miejskich i powiatowych podlaskiej Policji i placówek Straży Granicznej z terenu naszego województwa w przedsięwzięciu biorą udział również przedstawiciele Komend Głównych Policji i Straży Granicznej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Zdobyta wiedza oraz wypracowane w trakcie zajęć rozwiązania z zakresu organizacji i koordynacji wspólnych przedsięwzięć z pewnością wpłyną na sprawniejsze współdziałanie obydwu służb w ramach codziennej służby oraz wobec zadań jakie rodzą zbliżający się Szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży a także z tym związane czasowe przywrócenie kontroli granicznej strefy Schengen. Zainaugurowane wczoraj warsztaty potrwają do środy.

Źródło: KWP Białystok