Uroczyste wprowadzenie Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Data publikacji: 27.05.2016

Komendant Główny Policji powołał na stanowiska Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Andrzeja Łuczyszyna - nadzorującego pion służby wspomagającej oraz insp. Piotra Leciejewskiego – nadzorującego pion służby kryminalnej. Uroczystego wprowadzenia dokonał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski.

 

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz  Golanowski uroczyście wręczył rozkazy personalne insp. Andrzejowi Łuczyszynowi oraz insp. Piotrowi Leciejewskiemu, powołanym przez Komendanta Głównego Policji na stanowiska Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. W  uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji we  Wrocławiu, komendanci miejscy i powiatowi garnizonu dolnośląskiego. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski gratulując insp. Andrzejowi Łuczyszynowi i insp. Piotrowi Leciejewskiemu objęcia stanowisk podkreślił, że ich doświadczenie i predyspozycje, nabyte przez lata służby, niewątpliwe przełożą się na dalszy wzrost poprawy bezpieczeństwa na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Insp. Andrzej Łuczyszyn służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Przez kolejne lata zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych w strukturach jednostek, między innymi w Miliczu, Żmigrodzie, Trzebnicy, Wrocławiu i Katowicach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz doktorem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2010 roku zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, od 2014 powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły w Katowicach, a od 25 marca br. pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Komendant Główny Policji powołał insp. Andrzeja Łuczyszyna na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, w zakresie służby wspomagającej.

 

Insp. Piotr Leciejewski służbę w Policji rozpoczął w 1993 roku. Przez kolejne lata zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych w strukturach jednostek, między innymi Gostynia, Leszna, Śremu i Piły. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Ekonomicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego  oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Od 2006 roku zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie, od 2008 roku Komendant Powiatowy Policji w Śremie, od 2014 powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie, a od 2016 roku delegowany do pełnienia służby na stanowisku Komendanta Szkoły Policji w Pile. Komendant Główny Policji powołał insp. Piotra Leciejewskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, w zakresie służby kryminalnej.

 

Źródło: KWP we Wrocławiu