Nowy komendant szkoły przejął obowiązki

Data publikacji: 25.05.2016

25 maja o godz. 10.00 odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta Szkoły Policji w Katowicach przez insp. Jarosława Kaletę insp. dr. Rafałowi Kochańczykowi. Insp. Jarosław Kaleta siedemnaście lat swojej służby poświęcił Szkole Policji w Katowicach, budując jej struktury od podstaw, przez sześć ostatnich lat jako komendant. 24 maja powołany został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Obejmujący stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk służbę w Policji rozpoczął w 1993 roku w Komisariacie II Policji w Gliwicach. Od 2003 roku zajmował następujące stanowiska kierownicze: Zastępcy Komendanta Komisariatu II Policji w Gliwicach, Komendanta Komisariatu Policji w Pyskowicach, Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach, a od 1 kwietnia 2012 pełnił służbę na terenie województwa świętokrzyskiego najpierw jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego, a od 16 marca 2015 roku jako Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach (do 1 lutego 2016 roku). Ukończył Uniwersytet Wrocławski, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, jak również studia podyplomowe w zakresie organizacji zarządzania, a także zarządzania kryzysowego.

W uroczystym apelu, któremu towarzyszyły kompania honorowa OPP w Katowicach i orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wzięli udział kadra i słuchacze szkoły, a także zaproszeni goście:

 • insp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji,
 • insp. Krzysztof Justyński – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach,
 • Aleksandra Wentkowska – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach,
 • Mariusz Skiba – Wiceprezydent Miasta Katowice,
 • mł. insp. celny Barbara Basista – Dyrektor Izby Celnej w Katowicach,
 • kpt. Andrzej Stróżny – Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach,
 • Piotr Halejak – Dyrektor Delegatury CBA w Katowicach,
 • ppłk SG Dariusz Bukowski – Zastępca Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu,
 • Kazimierz Szabla – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,
 • Rafał Kasprzyk – Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach,
 • Andrzej Lichota – Skarbnik Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego,
 • ksiądz Grzegorz Węglorz – kapelan Szkoły Policji w Katowicach,
 • Tadeusz Wojtuszek – pierwszy Komendant Szkoły Policji w Katowicach.

 

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach