Wizyta przedstawiciela Akademii Policji Al. I. Cuza w Bukareszcie w WSPol

Data publikacji: 25.05.2016

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończyła się wizyta Pani insp. dr Ileany Chersan z Akademii Policji Al. I. Cuza w Bukareszcie. Pani Profesor miała okazję zwiedzić bazę dydaktyczną Uczelni, a także poprowadzić w języku angielskim zajęcia dla studentów WSPol z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej. Wizyta została zrealizowana w ramach programu Erasmus+.

20 maja 2016 r. zakończyła się zrealizowana w ramach programu Erasmus+ wizyta przedstawiciela Akademii Policji Al. I. Cuza w Bukareszcie. Pani insp. dr Ileana Chersan do Szczytna przyleciała, by zapoznać się z funkcjonowaniem Wyższej Szkoły Policji, jej bazą dydaktyczną, a także poprowadzić zajęcia dla studentów Uczelni z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Podczas pięciodniowego pobytu w Polsce Pani Profesor spotkała się z lektorami języka angielskiego Studium Edukacji Językowej WSPol, którym m.in. zaprezentowała magazyn „INSIDER” , a także zwiedziła bazę dydaktyczną Uczelni, m.in.: symulator kierowania pojazdami uprzywilejowanymi podczas działań typowych i ekstremalnych, symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych, specjalistyczne pracownie znajdujące się w Policyjnym Centrum Analityczno-Badawczym, bibliotekę oraz obiekty sportowe uczelni.

Źródło: WSPol w Szczytnie