Turniej Klas Policyjnych 2016

Data publikacji: 25.05.2016

24 maja br. o godz. 12:30 odbyła się uroczystość zakończenia VIII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych. W ramach dwudniowego Finału Turnieju, czteroosobowe drużyny reprezentujące szkoły prowadzące klasy policyjne z całej Polski przystąpiły do rywalizacji  o zaszczytny tytuł „Klasy Policyjnej Roku 2016” .

Podczas dwóch dni zmagań, drużyny zdobywały punkty w czterech konkurencjach:

  • wiedza o Policji,
  • pierwsza pomoc przedmedyczna,
  • strzelanie
  • test sprawności fizycznej.

 

Zwycięską okazała się reprezentacja Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, zdobywając w ogólnej klasyfikacji 454 punkty. Zawodnicy zostali uhonorowani pucharem ufundowanym przez, sprawującego nad Turniejem honorowy patronat, Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka. Ponadto, wręczone zostały również ufundowane przez organizatorów nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Drugie miejsce na podium i w sumie 446 punktów wywalczyła drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku. Młodzież otrzymała puchar ufundowany przez Komendanta Szkoły Policji w Pile, pamiątkowy dyplom, a także nagrody ufundowane przez Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego.

Na trzecim miejscu uplasowała się reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile, która uzyskała łącznie 446 punktów i zdobyła puchar ufundowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przy Szkole Policji w Pile, nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Piły dr. Piotra Głowskiego oraz dyplom.
O kolejności na podium (drugie i trzecie miejsce) zgodnie z regulaminem zdecydowała liczba punktów zdobytych podczas testu sprawności fizycznej, w którym drużyna z Gromnika zdobyła 146 punktów, a reprezentanci pilskiej szkoły - 144.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rozdane zostały nagrody za osiągnięcia indywidualne i zespołowe. Sponsorami nagród byli: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przy Szkole Policji w Pile, firma TIP-TOP Marka Tabały, Studio Promocyjno-Handlowe „Credo” Jacka Bogusławskiego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile, Lakiernictwo Pojazdowe Adam i Daria Lubońscy, Pil Tech Sebastiana Kowalskiego.
Honorowy patronat nad Turniejem objęli: Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów przy Szkole Policji w Pile.

W uroczystym zakończeniu, które odbyło się w Regionalnym Centrum Kultury w Pile udział wzięli wszyscy uczestnicy Turnieju wraz z opiekunami i dyrektorami szkół, organizatorzy reprezentowani przez p.o. Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Romana Gryczkę oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile Marię Kubicę, a także zaproszeni na uroczystość goście, wśród których byli: Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, I Zastępca Prezydenta Miasta Piły Krzysztof Szewc, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pile mł. insp. Sławomir Sobańskiego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile brygadier Rafał Mrowiński, Przewodniczący NSZZ Policjantów przy Szkole Policji w Pile podinsp. Rafał Socha, Przewodniczący NSZZ Pracowników Policji przy Szkole Policji w Pile Jacek Jahns, pani Daria Lubońska - właścicielka firmy Lakiernictwo Pojazdowe Adam i Daria Lubońscy, pan Mirosław Mantaj - Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile, pan Jacek Bogusławski - Prezes Studia Promocyjno-Handlowego „Credo”, pan Sebastian Kowalski Prezes firmy Pil Tech.

Tym, którzy uplasowali się na podium serdecznie gratulujemy, a pozostałym drużynom dziękujemy za rywalizację i przypominamy, że będąc w gronie 25 klas policyjnych z całej Polski, wszyscy znaleźliście się w gronie najlepszych.

 

Źródło: Szkoła Policji w Pile