Wprowadzenie nowego szefa śląskiego garnizonu

Data publikacji: 24.05.2016

W rotundzie katowickiej komendy odbyło się wprowadzenie na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektora Krzysztofa Justyńskiego. Wprowadzenia dokonał Komendant Główny Policji nadinspektor dr Jarosław Szymczyk. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz województwa śląskiego, zaproszeni goście, przedstawiciele związków zawodowych oraz kadra kierownicza naszego garnizonu.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Głównemu Policji i wprowadzenia sztandaru. Po odczytaniu decyzji  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji głos zabrał Komendant Główny Policji nadinspektor Jarosław Szymczyk, który wręczył dokumenty nowemu komendantowi. Kolejnymi elementami było powitanie ze sztandarem KWP w Katowicach oraz okolicznościowe wystąpienia. Uroczystość zakończyło złożenie meldunku oraz odprowadzenie sztandaru. W ceremonii, oprócz kadry kierowniczej śląskiego garnizonu, udział wzięli: Wojewoda Śląski, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Komendant Szkoły Policji w Katowicach, przedstawiciel związków zawodowych oraz szefowie służb i instytucji współpracujących na co dzień z Policją. Uroczystość uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 
Komendant Główny Policji nadinspektor dr Jarosław Szymczyk w trakcie uroczystości pogratulował nadkomisarzowi Mariuszowi Krzystyniakowi objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz podziękował inspektorowi Romanowi Rabsztynowi, który od 13 kwietnia 2016 roku pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Po zakończeniu uroczystości Generał Szymczyk oraz nowy szef śląskiego garnizonu inspektor Krzysztof Justyński spotkali się z dziennikarzami relacjonującymi przebieg uroczystości.

Inspektor Krzysztof Justyński pełni służbę w Policji od 1992 roku. Z wykształcenia jest prawnikiem - absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie uprawnień pedagogicznych w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach oraz Studium Zarządzania o profilu Zarządzanie w jednostkach Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.  

Historia jego służby w Policji od początku związana jest z województwem śląskim, w szczególności z jednostkami policji w Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu - Zdroju. Swoją karierę rozpoczął w pionie kryminalnym. W 2003 roku objął stanowisko kierownicze Zastępcy Naczelnika Sekcji Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim. W roku 2005 został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie. W roku 2006 inspektor Krzysztof Justyński został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu Zdroju, a dwa lata później, w 2008 r. na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim. W uznaniu osiągnięć służbowych z dniem 26 lutego 2012 r. inspektor Krzysztof Justyński objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim. Jako zarządzający jednostkami organizacyjnymi policji w naszym województwie wykazał się zdolnościami kierowniczymi i organizatorskimi. Jego postawa w służbie i osiąganie bardzo dobrych wyników w zakresie zwalczania przestępczości i zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa publicznego zostały uhonorowana przyznaniem mu odznaczeń: w 2009 r. Brązowej Odznaki „Zasłużony Policjant”, w 2011 r. Medalu Brązowego „Za Długoletnią Służbę”, w 2012 r. Srebrnej Odznaki „Zasłużony Policjant”.

Źródło: KWP Katowice