Działania w Azoty Arena - ćwiczenia wszystkich służb w sytuacji kryzysowej

Data publikacji: 24.05.2016

Dziś w na terenie hali widowiskowo- sportowej Azoty - Arena w Szczecinie odbyły się ćwiczenia, w których uczestniczyły wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w mieście. Założeniem głównym sytuacji kryzysowej było uwolnienie zakładników przetrzymywanych przez sprawców napadu na jeden z kantorów w mieście.

W ćwiczeniach uczestniczyły wszystkie służby ratunkowe, które mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta oraz zapewnić pomoc w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Taką  sytuacją  i głównym założeniem ćwiczeń było wtargnięcie na teren hali widowiskowo- sportowej trzech zamaskowanych mężczyzn, którzy wcześniej dokonali napadu na kantor. W tym czasie w obiekcie odbywał się mecz piłki siatkowej i w środku przebywało około 1500 osób.

Głównym zdaniem służb była na początku  bezpieczna ewakuacja osób przebywających w hali. Podczas tych czynności okazało się jednak, że sprawcy napadu na kantor używając broni palnej uniemożliwiają opuszczenie tego miejsca około 80 osobowej grupie kibiców.  Powołany sztab kryzysowy, składający się z przedstawicieli różnych służb i podmiotów pozapolicyjnych   podejmuje decyzję o   siłowym wejściu do hali  policjantów z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego w Szczecinie. Sprawcy zostają zatrzymani.

Celem takich kompleksowych ćwiczeń  jest mi.in. zgrywanie działań podmiotów systemu reagowania kryzysowego, firmy ochrony osób i mienia odpowiedzialnej za zabezpieczenie masowej imprezy sportowej, oraz sił Policji  w warunkach wystąpienia  zdarzenia kryzysowego.

Była to także okazja do doskonalenia współdziałania Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego z silami KMP w Szczecinie, Straży Miejskiej w warunkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia uczestników imprezy sportowej.


Na koniec uczestnicy ćwiczeń podsumowali efekt działań oraz wypracowali wnioski dotyczące współdziałania sił Policji i pozostałych podmiotów.

 

Źródło: KWP Szczecin