Porozumienie Policji z fundacją "Dajemy dzieciom siłę"

Data publikacji: 24.05.2016

W Komendzie Głównej Policji podpisano dziś porozumienie w sprawie kontynuowania współpracy KGP z Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”(dawniej Fundacja „Dzieci Niczyje”). Jest to kolejna już odsłona trwającej między tymi podmiotami w ostatnich latach współpracy.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie niesienia pomocy dzieciom. Ma na celu uderzenie w osoby i grupy zajmujące się wykorzystywaniem seksualnym dzieci, w szczególności w podróży i turystyce. Policja zaangażowała się w realizację powyższego projektu poprzez podpisane porozumienia o współpracy w tym obszarze z Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez wzmocnienie działań zapobiegających wykorzystaniu seksualnemu małoletnich. Jednym z elementów pomagających osiągnąć cel projektu było założenie strony internetowej www.stopseksturystyce.fdds.pl, gdzie można zgłaszać podejrzenie wystąpienia przypadku „seksturystyki dziecięcej”.

Informacje zgłoszone na stronie są przekazywane bezpośrednio do Policji. Przez ostatnie lata strona ta ewoluowała i służy teraz nie tylko do zgłaszania „dziecięcej seksturystyki”, ale także do informowania o innych przestępstwach seksualnych popełnionych na szkodę dzieci.

- Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” dawniej „Dzieci Niczyje” pracuje, działa na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Bardzo dużo naszych działań związanych jest z profilaktyką i przeciwdziałaniem wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Prowadzimy telefon zaufania 116 111 we współpracy z Policją i prowadzimy również działania związane z porozumieniem - powiedziała Maria Keller-Hamela, wiceprezes Fundacji Dajemy Dzieciom Silę. Pani Prezes podkreśliła również, że aby Policja mogła chronić dzieci, musi dostawać sygnał o tym, że dzieje się coś niedobrego, dlatego jednym z takich sposobów jest strona internetowa www.stopseksturystyce.fdds.pl, poprzez którą można zgłaszać niepokojące sytuacje. - Policja reaguje na zgłoszenia otrzymywane przez stronę, która funkcjonuje w ramach międzynarodowej platformy www.reportchildsextourism.eu łącznie z Polską, już w dziewiętnastu krajach Europy i w USA, co przyczynia się do znacznie lepszej ochrony dzieci. Odpowiedzialnością nas dorosłych i społeczeństwa jest to, żeby dwać sygnał, żeby reagować, jeżeli dzieje się coś złego – dodała.

- Wiemy wszyscy, że dzieci są tą częścią naszego społeczeństwa, która jest narażona na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, narażona przez swoją ufność do dorosłych, na brak umiejętności rozpoznawania zagrożeń, dlatego też dla nas dorosłych, a szczególnie dla takich instytucji jak Policja, bardzo ważne jest eliminowanie tych zagrożeń, ściganie sprawców, którzy zagrażają bezpieczeństwu dzieci w wielu obszarach. Jednym z nich jest wykorzystanie seksualne przy okazji turystyki. Żeby skutecznie walczyć z tym zjawiskiem Policja współpracuje z wieloma instytucjami, np. z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę  - powiedział Zastępca Komendasnta Głównego Policji insp. Jan Lach. Pan Komendant podkreślił, że jednym z głównych zagrożeń względem dzieci jest przede wszystkim pedofilia, z którą Policja polska zmierza się w porozumieniu z  policjantami, można powiedzieć z całego świata. - W ubiegłym roku Policja przeprowadziła sześć dużych operacji zmierzających do zatrzymania pedofilów działających na terenie naszego kraju, w tym roku już dwie takie duże operacje prowadzimy - powiedział Komendant.

- W czerwcu minie dwa lata od podpisania pierwszego porozumienia, cieszymy się że będzie ono funkcjonowało w obecnym stanie rzeczy do roku 2017. Cóż nam daje ta współpraca? Strona, o której wspomniała Pani prezes, po wypełnieniu formularza jest automatycznie przekazywana do wskazanej komendy wojewódzkiej, gdzie policjanci do tego przygotowani prowadzą dalej czynności, ustalenia, dotyczące danej treści informacji, która została przekazana - powiedział Naczelnik Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP, podinsp. Michał Grzelec.  Z najszybszych efektów jakie można było uzyskać dotychczas, Naczelnik wymienił m.in. blokowanie stron, które zawierały treści dotyczące pornografii dziecięcej, jak również zatrzymanie i ustalenie sprawców przestępstw pedofilskich. - Tak jak wspominał wcześniej Pan Komendant Główny, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy sześć operacji, w tym roku już dwie, a w przygotowaniu mamy już kilka następnych. Są to informacje o zasięgu międzynarodowym, oprócz tego staramy się przeprowadzać nasze różnego rodzaju działania regionalne.

Tylko w 2015 roku Policja wszczęła ponad 2000 postępowań przeciw blisko 800 sprawcom wykorzystującym seksualnie dzieci poniżej 15 roku życia i kilkaset dotyczących produkcji, rozpowszechniania czy posiadania pornografii dziecięcej. Musimy jednak pamiętać o tym, że duża liczba tych przestępstw nigdy nie zostaje ujawniona. Dzięki w/w stronie internetowej cały czas zgłaszane są kolejne przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci.

Problem wykorzystywania seksualnego dzieci w kontekście turystyki nasila się na całym świecie wraz z większą swobodą podróżowania, rozwojem nowych technologii i rosnącą liczbą podróżujących. Sprawcy coraz częściej dopuszczają się wykorzystywania nie tylko za granicą i w krajach postrzeganych jako egzotyczne, ale również podczas podróży krajowych. Wielu z nich nie planuje przestępstwa z wyprzedzeniem, tylko korzysta z nadarzającej się okazji w przekonaniu, że nie zostaną zatrzymani. Wielu dzieciom można pomóc, jeżeli osoby, które zaobserwowały niepokojące sytuacje będą reagować. Nie bądźmy obojętni - „Dajmy Dzieciom Siłę”.

Zaobserwowałeś niepokojącą sytuację? Nie odwracaj wzroku, zgłoś! www.stopseksturystyce.fdds.pl
 

(KGP / Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę