„Do promocji” – ważny dzień dla Polskiej Policji

Data publikacji: 23.05.2016

Decyzją Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji – mianowanych zostało 217 policjantów. Na placu apelowym WSPol w Szczytnie, nominację odebrało 145 funkcjonariuszy, w tym 36 kobiet. Tradycyjnego uderzenia szablą w ramię – po raz pierwszy dokonał nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji.

21 maja 2016 r.  o godz. 12.00 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się uroczystość mianowania na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji. Zanim jednak do tego doszło, Pan Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oddał cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając znicz pod pomnikiem upamiętniających ich śmierć.

Uroczystość promocji oficerskiej rozpoczęła się od oddania honorów sztandarom uczestniczącym w promocji oraz przeglądu pododdziałów przez dowódcę uroczystości  i ważnego przedstawiciela Państwa. W tym dniu dokonał tego Pan Mariusz Błaszczak – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Po przeglądzie pododdziałów odegrano hymn państwowy i podniesiono flagę państwową na maszt. Następnie delegacja absolwentów WSPol złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów zamordowanych w Kalininie.


Insp. dr hab. Piotr Bogdalski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie swoje przemówienie rozpoczął od powitania gości, po czym kilka słów skierował do podkomisarzy Policji oraz wszystkich obecnych na uroczystości:


„Drogie Koleżanki i Koledzy,

chciałbym Wam pogratulować i podziękować za trud  i wysiłek, który włożyliście w to, aby ukończyć ciężkie, sześciomiesięczne szkolenie oficerskie. Chciałbym Wam pogratulować efektów egzaminu oficerskiego. Możecie Państwo być dumni z siebie, że znajdujecie się dzisiaj w tak zacnym gronie naszych gości.


Szanowni Państwo,

Mam również nadzieję, że zapamiętacie ten czas, który spędziliście  w Szczytnie i z radością będziecie wracali do tego miejsca, czy to jako osoby, które będą się doskonalić  zawodowo na różnego rodzaju kursach, czy to prywatnie, by pokazać swoim bliskim miejsce, w którym zostaliście polskimi oficerami.


Życzę Wam, by  wiedzę i doświadczenie, które tutaj zdobyliście, spożytkujecie w jak najlepszym celu, przede wszystkim by dobrze służyć polskiemu społeczeństwu i w służbie ojczyźnie. Wszystkiego dobrego na tą ciężką służbę […]”.


Po przemówieniu Komendanta-Rektora WSPol nastąpił najważniejszy punkt promocji – mianowanie na pierwszy stopień oficerski Policji.


W uroczystej oprawie, w towarzystwie pocztu sztandarowego Wyższej Szkoły Policji oraz fanfarzystów Orkiestry Reprezentacyjnej Policji,  tradycyjnego uderzenia szablą w ramię nowo mianowanych funkcjonariuszy –  dokonał nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji. Zaszczytu  tego dostąpiło 145 funkcjonariuszy, w tym 36 kobiet.


Po mianowaniu przedstawiciele duchowieństwa dokonali ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę dla podkomisarzy Policji.


Następnie list Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystej promocji oficerskiej absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, odczytał Pan Minister Jarosław Brysiewicz – Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego:


„Szanowni Państwo!

Nowo mianowani Oficerowie!

W dniu uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski chcę serdecznie pogratulować nowo mianowanym oficerom Policji. Dzisiejszą promocją kończycie pewien etap Waszej służby stanowiący ukoronowanie dotychczasowej wytężonej pracy i nienagannej postawy.

Zdobyte szlify oficerskie rozpoczynają kolejny, pełny wyzwań rozdział w Waszym życiu zawodowym, ale też rodzinnym, stanowiąc jednocześnie zobowiązanie do dalszej, pełnej poświęcenia służby Ojczyźnie.

Dzisiejsza uroczystość to wydarzenie doniosłe nie tylko dla każdego z awansowanych, ale także dla całej formacji. Otrzymuje ona mocne wsparcie w osobach znakomicie przygotowanych do realizacji zadań – absolwentów Wyższej Szkoły Policji, która od lat jest ważnym ośrodkiem dydaktycznym kształcącym kadry na potrzeby Policji i innych formacji mundurowych.

To również okazja do mocnego zaakcentowania znaczenia Policji w systemie bezpieczeństwa państwa. To Wasza trudna i często niebezpieczna służba przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo obywateli. Policjant to osoba, która swoją pracą służy innym, często poświęcając czas prywatny, swoje zdrowie, a czasem nawet życie.

Pragnę jeszcze raz złożyć serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów nowo mianowanym oficerom, jak również całej Policji, by ta – jakże trudna i odpowiedzialna – służba przyniosła Wam satysfakcje i dumę, a Rzeczpospolitej bezpieczeństwo.

Życzenia kieruję również do Waszych najbliższych, by dzielili z Wami wszystkie sukcesy, a także stanowili wsparcie w trudnych momentach.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Duda”


Podczas uroczystości głos zabrał również Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pogratulował oficerom awansu. Pan Mariusz Błaszczak w swoim przemówieniu podkreślał jak ważną rolę odgrywają funkcjonariusze w społeczeństwie oraz jak ważna jest ich praca  na rzecz bezpieczeństwa kraju. Pan Minister nawiązał również do bohaterskich czynów policjantów, którzy ryzykując własne życie i zdrowie nieśli pomoc drugiemu człowiekowi.


Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji w ślad za Panem Ministrem podkreślił, że wydarzenie – promocja oficerska – jest wielkim dniem dla Polskiej Policji, ale również dla promowanych i ich rodzin:

„[…] oficerem Policji zostaje się tylko raz w życiu. Ten dzień nie przysługuje jednak każdemu policjantowi. Aby w tym dniu świętować odwrócenie pagonów i pokazanie na nich dwóch gwiazdek, wymaga od policjantów niezwykłego oddania i poświęcenia, ciężkiej pracy na co dzień, w ramach realizowanych obowiązków służbowych, docenienia i dostrzeżenia przez przełożonych, a później dodatkowo jeszcze dołożenia do tego ogromnego wysiłku i trudu związanego z nauką w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Koleżanki i Koledzy, tylko Ci, którzy tą szkołę ukończyli wiedzą ile czasu, poświęcenia i trudnych chwil kosztuje ten moment aby dzisiaj stanąć na placu i zostać mianowanym na pierwszy stopień oficerski Policji. Gratuluję wam tego osiągnięcia, bo to z pewnością wymagało wiele wyrzeczeń. Mam też pełne przekonanie o tym, że dzisiaj macie ogromną satysfakcję z tego trudu i wysiłku, który włożyliście w ten proces edukacji, ale przede wszystkim w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa naszych obywateli. Serdecznie i gorąco wam gratuluję i jako szef Polskiej Policji jestem z Was dumny[…]”.

Na zakończenie głos zabrał podkom. Leszek Wielgosz, który w imieniu nowo promowanych oficerów złożył podziękowania kadrze pedagogicznej szczycieńskiej Uczelni za dobre przygotowanie ich do egzaminu oficerskiego.

Po okolicznościowych przemówieniach nadszedł czas na przemarsz –  w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej oraz Kompanii Reprezentacyjnej Policji – pododdziałów przed trybuną honorową. Nowi oficerowie Policji zaprezentowali się zaproszonym gościom, ale przede wszystkim  dumnym rodzinom i znajomym.

W uroczystości uczestniczyli również: Pan Minister Jarosław Brysiewicz – Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pan Minister Ernest Bejda – Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski,  Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jarosław Matłach – Starosta Powiatu Szczycieńskiego, Danuta Górska – Burmistrz Miasta Szczytno,  przedstawiciele duchowieństwa:  jego Ekscelencja biskup prof. dr hab. Jerzy PAŃKOWSKI – Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, ks. Jan Kot – Naczelny Kapelan Policji, ks. Andrzej Bołbot – Naczelny Prawosławny Kapelan Policji, w imieniu Naczelnego Kapelana Wojskowego Ewangelickiego Biskupa Wojskowego – ks. kapelan ppor. Dawid Banach,  ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty – kapelan WSPol.

Swoją obecnością zaszczycili nas także komendanci wojewódzcy Policji, komendant stołeczny Policji, komendant CBŚP, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP, przedstawiciele służb: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Inspekcji Transportu Drogowego, Izby Celnej oraz Biura Ochrony Rządu.

Na uroczystości nie zabrakło również przyjaciół Uczelni – przedstawicieli szkół wyższych oraz instytucji współpracujących.
 

Wielki Piknik Rodzinny

Równolegle do promocji oficerskiej, na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbywał się Wielki Piknik Rodzinny. Na naszych gości – dużych i małych – czekały pojazdy i sprzęt policyjny, w tym sprzęt policyjnych antyterrorystów, stoisko promocyjne i m.in. mobilny rentgen Izby Celnej w Olsztynie, pojazdy i sprzęt Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

Na stoisku przygotowanym przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych uczestnicy pikniku mogli m.in. pobrać swoje odciski palców. Swoją działalność zaprezentowali również przedstawiciele modelarni, która znajduje się na terenie Uczelni oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1033 Szczytno.

O dobrą zabawę najmłodszych uczestników wydarzeń zadbały maskotki policyjne z Krakowa, Szczecina, Lublina, Rzeszowa, Radomia, Gdańska, Katowic, Opola, Łodzi oraz Wrocławia.

Wszystkim zaangażowanym w te wydarzenia serdecznie dziękujemy!

 

Źródło: WSPol w Szczytnie