,,Kobieca energia w Policji”

Data publikacji: 20.05.2016

Dzisiaj w Rotundzie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyło się spotkanie pod hasłem „Kobieca energia w Policji”. W programie znalazły się przygotowane z myślą o Paniach panele warsztatowe oraz  część rozrywkowa w wykonaniu Kabaretu Młodych Panów i policyjnych muzyków.

To pierwsze z planowanego cyklu spotkań dedykowanych Policjantkom i nieumundurowanym Paniom pracującym w naszej instytucji.

Do tematyki spotkania, w którym wzięło blisko 300 Pań z poszczególnych wydziałów i zespołów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wprowadziła jego pomysłodawczyni, nadkom. Gabriela Socha Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji. Cykl planowanych imprez oficjalnie zainaugurował nadkom. Mariusz Krzystyniak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Katowicach, podkreślając rolę Kobiet w funkcjonowaniu naszej formacji i życząc udanego spotkania.

Po krótkim oficjalnym wstępie, Anna Winiarska – założycielka Studia Rozwoju – przeprowadziła warsztaty pt. ,,W stronę kobiecości". Omawiane treści nawiązywały do ról społecznych podejmowanych przez Kobiety w otaczającej nas rzeczywistości i wpływu Pań na jej kształtowanie.

W kolejnym wystąpieniu Dorota Stasikowska-Woźniak –  Prezes Stowarzyszenia Dress for Success Poland – przekazała wiele ciekawych wskazówek z zakresu zasad budowania osobistego wizerunku i autoprezentacji.

Podczas spotkania nie zabrakło również elementów artystycznych i atrakcji, jak film z przesłaniem do Uczestniczek, przygotowany specjalnie na tę okoliczność przez Kabaret Młodych Panów, czy też krótki koncert w wykonaniu muzyków z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Rozlosowano także upominki w postaci bezpłatnych zaproszeń na występy kabaretowe, płyt kompaktowych Orkiestry KWP w Katowicach i zestawów słodyczy.

Spotkanie to rozpoczęło cykl wydarzeń związanych z rozwojem osobistym kobiet, mających na celu poprawę jakości ich życia. Będą one stanowić okazję do wymiany cennych doświadczeń i przekonania się, jak siła kobiecej energii może pomóc w podejmowaniu wielu życiowych wyzwań. Dotyczyć będą także praktycznych porad związanych z kreowaniem osobistego wizerunku służącego odniesieniu sukcesów, zarówno zawodowych, jak i osobistych. W przyszłości planowane jest poruszenie kolejnych kwestii istotnych dla Uczestniczek spotkań, m.in. umiejętność radzenia sobie w trudnych, przede wszystkim dla Kobiet, sytuacjach oraz szeroko pojęta profilaktyka dotycząca zdrowia Pań.

Ideą cyklu przedsięwzięć jest również  zapewnienie chwili odetchnięcia od obowiązków zawodowych, by Uczestniczki zrozumiały, jak ważne, od czasu do czasu, jest zrobienie czegoś wyłącznie dla siebie.

Działania te będą skoncentrowane na podkreśleniu ich pozycji, przyjęciu postaw w życiu zawodowym ułatwiających Paniom funkcjonowanie w instytucji zhierarchizowanej.

Projekt ,,Kobieca energia w Policji” z jednej strony ma być narzędziem motywacyjnym dla pracowników, z drugiej powinien stanowić skuteczną zachętę do wprowadzania pozytywnych zmian w życiu. Dodatkowo będzie też czynnikiem integrującym środowisko Kobiet śląskiej Policji, a co za tym idzie – usprawniającym komunikację wewnętrzną.

Przedsięwzięcie jest rozwojowe, organizowane siłami policjantów i pracowników Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach z perspektywą zaangażowania do kolejnych etapów przedstawicieli innych służb i instytucji współpracujących z Policją.

 

Źródło: KWP Katowice