Przygotowania do sezonu wakacyjnego nad Adriatykiem

Data publikacji: 16.05.2016

Polacy bardzo chętnie na miejsce letniego wypoczynku wybierają nieodległe, a słoneczne wybrzeże Adriatyku. Liczba polskich turystów dynamicznie wzrasta. W ubiegłym roku nad Adriatykiem wypoczywało około miliona polskich obywateli. Co ważne, od 2010 r. Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w sezonie wakacyjnym organizuje na wybrzeżu Adriatyku polsko-chorwackie patrole. Obecnie wdrażana jest procedurę doboru kandydatów do pełnienia tej zaszczytnej misji. Termin zgłoszenia kandydatur mija 27 maja br.

Policja jest instytucją nowoczesną, szybko reagującą na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz  potencjalne zagrożenia, przede wszystkim jest instytucją wychodząca naprzeciw oczekiwaniom Polaków rozwijającą współpracę międzynarodową, gwarantującą bezpieczeństwo polskim obywatelom również poza granicami kraju. Od 2010 r. Biuro Prewencji, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policyjnej Komendy Głównej Policji, w sezonie wakacyjnym  organizuje polsko-chorwackie patrole na wybrzeżu Adriatyku.

Dotychczasowa współpraca okazała się na tyle skuteczna i pożądana, nie tylko przez stronę chorwacką, ale również przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Chorwacji, że jest sukcesywnie rozszerzana. Dodać należy, iż widok polskich patroli na wybrzeżu Adriatyku mile zaskakuje polskich turystów, którzy okazują polskim policjantom wiele sympatii. Nie może być inaczej, albowiem polscy policjanci pomagają nie tylko policjantom chorwackim w sytuacjach kryzysowych, ale przede wszystkim pomagają naszym obywatelom spędzającym wakacje w słonecznej Chorwacji. Do zadań polskich policjantów należy:

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i umacnianie świadomości opieki państwa nad Polakami wypoczywającymi w Chorwacji,
   
 • ułatwienie komunikacji z policją chorwacką oraz opiniowanie i doradztwo w zakresie rodzaju i charakteru postępowania,
   
 • pomaganie obywatelom polskim w skomunikowaniu się z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji,
   
 • podtrzymanie statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, na równi z obywatelami Chorwacji i innych państw.
   

W bieżącym roku, w myśl Protokołu pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji w sprawie zasad i warunków pełnienia służby przez polskich funkcjonariuszy Policji w Republice Chorwacji w sezonie turystycznym, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, mając na uwadze planowany wzrost liczby polskich turystów, podjął decyzję o skierowaniu do pełnienia służby na terenie Chorwacji czterech dwuosobowych patroli.

Zgodnie z przyjętymi założeniami głównym zadaniem polskich policjantów, którzy mają być oddelegowani do Chorwacji na okres od 1 lipca do 1 września br., będzie pomoc i asysta w czynnościach służbowych podejmowanych przez chorwackich funkcjonariuszy wobec polskich turystów.

Mając na uwadze powyższe, Biuro Prewencji KGP wdrożyło procedurę doboru kandydatów do pełnienia tej zaszczytnej misji, na podstawie której Komendant Główny Policji polecił, aby każdy z garnizonów wytypował po dwóch kandydatów.

Kandydaci powinni posiadać: doświadczenie w służbie patrolowej/obchodowej, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych, prawo jazdy, umiejętność pływania, znać zasady policyjnej współpracy międzynarodowej, posługiwać się językiem angielskim lub chorwackim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się z partnerami chorwackimi oraz cechować się znaczną inicjatywą i samodzielnością w realizowaniu zadań służbowych.

Wytypowani kandydaci zostaną poddani procesowi wstępnej selekcji, a następnie przedstawiciele Biura Prewencji oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, sprawdzą ich umiejętności językowe, wiedzę na temat współpracy międzynarodowej oraz znajomość obowiązujących przepisów i procedur dotyczących pełnienia służby patrolowej.

Policjanci zainteresowani pełnieniem tego rodzaju służby powinni kontaktować się ze swoją komórką kadrową, albowiem termin zgłoszenia kandydatur mija z dniem 27.05.2016 r.