Warsztaty z zakresu zasad i form wydawania komunikatów przy rozpraszaniu tłumu agresywnego

Data publikacji: 13.05.2016

W dniach 9 – 11 maja 2016 r. na terenie Szkoły Policji w Katowicach zostały  przeprowadzone warsztaty metodyczno-szkoleniowe z zakresu zasad i form wydawania komunikatów przy rozpraszaniu tłumu agresywnego. W warsztatach wzięło udział 38 przedstawicieli Komendy Stołecznej Policji, Komend Wojewódzkich Policji w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, Oddziałów Prewencji Policji Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji. Warsztaty były doskonałą okazją by poszerzyć swój warsztat wiedzy i umiejętności jak również podzielić się z innymi uczestnikami własnymi doświadczeniami.


Program warsztatów:

I dzień

 • „Panika tłumu, a psychologia tłumu” wykład Anny Kubickiej – Tomczyk, Eksperta Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
   
 • „Komunikaty informacyjne Policji do wykorzystania w urządzeniach rozgłoszeniowych” wykład insp. Sławomira Cisowskiego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie,
   
 • praca w zespołach: „Omówienie sposobu odbioru treści komunikatów wypracowanych w trakcie warsztatów metodyczno szkoleniowych w Szkole Policji w Katowicach w 2014 r. przez uczestników tłumu agresywnego”,
   
 • „Zagrożenia związane z zabezpieczeniem imprez masowych, religijnych, których uczestnikami są obcokrajowcy” wykład podinsp. Pawła Płużyczki, Zastępcy Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie,
   
 • „Taktyka przeciwdziałania agresywnym zachowaniom pseudokibiców” wykład podinsp. Adama Jopka, Zastępcy Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Kielcach,
   
 • „Realizacja zadań przez Oddział Prewencji Policji w Katowicach podczas zabezpieczenia imprezy masowej sportowej na terenie garnizonu śląskiego” wykład asp. szt. Piotra Kierca, Dowódcy Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Katowicach,
   
 • „Aspekty organizacji imprez masowych sportowych na nowo otwartych stadionach piłkarskich” wykład Mariusza Jury, Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu,

 

II dzień

 • pokaz i ćwiczenia przeprowadzone na stadionie miejskim GKS Tychy przez policjantów Oddziału Prewencji Policji w Katowicach : „Rozpraszanie tłumu agresywnego przez pododdział zwarty”.III dzień

 • „Komunikacja spikera zawodów sportowych z tłumem – przepisy związkowe, pakiet szkoleniowy oraz dobre praktyki Polskiego Związku Piłki Nożnej” wykład dr Marcina Sabat, Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej,
   
 • „Komunikacja  negocjatora ze sprawcą w sytuacji kryzysowej podczas trwania imprezy masowej” wykład podkom. Piotra Zdybała, Specjalisty Zespołu Negocjatorów Policyjnych Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
   
 • „Różnice w regulacji prawa o zgromadzeniach po zmianach przepisów z dnia 24. 07.2015 r.” wykład st. asp. Pawła Sitko, Młodszego Wykładowcy Zakładu Wyszkolenia Specjalnego Szkoły Policji w Katowicach.
   

Warsztaty przeprowadził Zakład Wyszkolenia Specjalnego przy współudziale Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawował Kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego podinsp. Robert Perek.
 

Za udzieloną pomoc w organizacji i przeprowadzeniu warsztatów składamy podziękowania:

 • Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach,
 • Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach,
 • Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie,
 • Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach,
 • Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Kielcach,

Ponadto dziękujemy prelegentom i uczestnikom za pomoc przy realizacji warsztatów.

 

Źrodło: Szkoła Policji w Katowicach