Podinspektor Jacek Cegieła Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie

Data publikacji: 02.05.2016

Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak, na wniosek Komendanta Głównego Policj powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, podinsp. Jacka Cegiełę.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyła się uroczystość wprowadzenia, w której wzięli udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk, Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania, przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej oraz kadra kierownicza garnizonu zachodniopomorskiego.

29 kwietnia br. na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, odbyło się uroczyste wprowadzenie podinsp. Jacka Cegieły, dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu, na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku  I Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Na plac wprowadzono Sztandar zachodniopomorskiej Policji. Przywitano gości, po czym odczytano decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych o powołaniu na stanowisko  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie podinsp. Jacka Cegieły.  Nowy szef zachodniopomorskich policjantów przywitał się  ze Sztandarem  i zameldował I Zastępcy Komendanta Głównego Policji objęcie stanowiska.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk zabierając głos, podkreślił profesjonalizm i doświadczenie podinsp. Jacka Cegieły, które były podstawą do powierzenia mu objętego stanowiska. Zastępca Komendanta Głównego Policji wyraził również przekonanie, że jego fachowość i kompetencje pozwolą mu na bardzo dobrą realizację postawionych przed nim nowych zadań w garnizonie.

Nowy Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie podinsp. Jacek Cegieła, podziękował za obdarzenie go zaufaniem. Zapewnił, że będzie kontynuował skutecznie realizowane przez zachodniopomorskich  policjantów przedsięwzięcia. Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty nowemu Komendantowi.

Podinspektor Jacek Cegieła (ur. 29.10.1969 r.) pracę w Policji rozpoczął 1 lutego 1991 roku w ówczesnej Komendzie Rejonowej Policji w Wałczu w Sekcji Ruchu Drogowego. Początkowo pracował na tak zwanej linii - w służbach patrolowych. Później w tej samej sekcji prowadził postępowania w sprawach o wypadki drogowe i przechodził przez kolejne szczeble zawodowej kariery. W 2000 roku podjął naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, ukończył ją w 2003 roku z tytułem oficera dyplomowanego. W swojej karierze zajmował stanowiska naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego, zastępcy naczelnika Sekcji Prewencji oraz naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Od  2005 roku pełnił funkcję I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu. W 2010 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu.

Został odznaczony brązową i srebrną Odznaką Zasłużony Policjant. Ukończył Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku na kierunku pedagogika. Posiada również dyplom w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej.

Prywatnie jest żonaty i ma  córkę.

 

Źródło: KWP Szczecin