Eliminacje Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2016” województwa śląskiego

Data publikacji: 29.04.2016

W ramach współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w dniach 25-28 kwietnia 2016 r. w Szkole Policji w Katowicach odbył się jeden z etapów Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2016” województwa śląskiego. Jest to konkurs, który ma na celu promowanie wiedzy i umiejętności praktycznych policjantów służby kryminalnej oraz motywowanie ich do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych. Po ukończeniu etapu wojewódzkiego finaliści konkursu będą uczestniczyli w zmaganiach ogólnokrajowych, które odbędą się w Szkole Policji w Pile. Na finał pojadą drużyny złożone z najlepszych funkcjonariuszy, reprezentujących wszystkie garnizony wojewódzkie.


Każda z drużyn składała się z: policjanta służby dochodzeniowo-śledczej, policjanta służby operacyjno-rozpoznawczej, technika kryminalistyki oraz policjanta sprawującego nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. Regulamin konkursu przewiduje przeprowadzenie sprawdzianów: wiedzy zawodowej (test), wiedzy praktycznej, umiejętności na miejscu zdarzenia, umiejętności strzeleckich, umiejętności praktycznych z udzielania pierwszej pomocy.

 

Na terenie Wielofunkcyjnego Centrum Szkoleniowego Szkoły Policji w Katowicach w poniedziałek rozpoczęła się, wymagająca ścisłej współpracy całej drużyny konkurencja, jaką były oględziny miejsca zdarzenia. Po przedstawieniu założenia po dwa zespoły z komend miejskich i powiatowych województwa śląskiego udawały się na symulowane miejsce zdarzenia „napadu przy użyciu przedmiotu przypominającego broń palną” obejmującego pomieszczenia poczty i kantoru.

 

Na miejscu zdarzenia można było ujawnić: ślad daktyloskopijny krwawy, przedmiot w postaci taśmy samoprzylepnej oraz inne ślady daktyloskopijne i traseologiczne, być może należące do kasjerki zabranej wcześniej przez karetkę pogotowia. Zadaniem przybyłej na miejsce grupy procesowej (czyli konkursowej drużyny w pełnym, czteroosobowym składzie) było ujawnienie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych, sporządzenie protokołu oględzin, dokumentacji fotograficznej i szkicu roboczego miejsca zdarzenia oraz „kartę nadzoru”.


Policjanci formułowali także w formie pisemnej wnioski dotyczące wykorzystania zabezpieczonych śladów na potrzeby notatki pooględzinowej uwzględniającej wersje kryminalistyczne. W trakcie konkurencji sędziowie pod okiem sędziego głównego podinsp. Tomasza Muszalskiego z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, przyglądali się pracującym funkcjonariuszom. Po zakończeniu tej konkurencji, sędziowie sprawdzili wyniki oględzin poszczególnych drużyn. Następne etapy konkursu będą przeprowadzone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie odbędzie się finał planowany na 13 maja br.

 

U słuchaczy szkolenia podstawowego działania uczestników konkursu wzbudzały niemałe zainteresowanie z uwagi na profesjonalizm przeprowadzanych czynności. Była to także okazja, by zobaczyć sposób zabezpieczenia miejsca zdarzenia czy też ochronę przed kontaminacją w postaci kombinezonów ochronnych i masek.

 

W załączonej dokumentacji fotograficznej można zobaczyć nasze miasteczko szkoleniowe okiem technika kryminalistyki przeprowadzającego oględziny. Obserwując ducha walki uczestników konkursu dało się zauważyć, że przewidziana forma konkursu w postaci oględzin miejsca zdarzenia wzbudzała ogromne emocje.


 

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach