20. rocznica śmierci pirotechnika

Data publikacji: 28.04.2016

Dzisiaj w siedzibie Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP uczczono pamięć podkom. Piotra Molaka – pirotechnika, który zginął 24 kwietnia 1996 r. podczas próby zneutralizowania ładunku wybuchowego podłożonego na jednej z warszawskich stacji benzynowych.

Służbę w Policji pełnił od kwietnia 1979 r., a od października 1982 r. pracował w sekcji pirotechnicznej Wydziału Antyterrorystycznego KSP. 23 kwietnia 1996 r. został specjalistą w sekcji szkolenia, w której miał zajmować się m.in. szkoleniami pirotechnicznymi. Zginął dzień później.

Od 2008 r. Stowarzyszenie Polskich Specjalistów Bombowych przyznaje nagrody im. Piotra Molaka – są to statuetki technika bombowego w kombinezonie przeciwwybuchowym. Nagrody są przyznawane w trzech kategoriach: technik bombowy, pirotechnik oraz przewodnik psa.

Przed tablicą epitafijną znajdującą się w siedzibie BOA kwiaty złożyła rodzina policjanta, zastępca komendanta głównego policji insp. Jan Lach, dyrektor BOA kom. Dariusz Zięba oraz m.in. przedstawiciele BOR i Straży Granicznej.

 

AW

zdj. Andrzej Mitura