Wizyta delegacji z Ukrainy w rzeszowskiej komendzie

Data publikacji: 28.04.2016

W tym tygodniu na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca gościła w Rzeszowie delegacja przedstawicieli miasta partnerskiego Iwano-Frankowska. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele władz miasta oraz miejscowych służb mundurowych, policji, straży pożarnej.

W środę zagraniczni goście odwiedzili Komendę Miejska Policji w Rzeszowie zapoznając się z wybranymi aspektami pracy rzeszowskich policjantów.

W skład goszczącej od wtorku delegacji przedstawicieli miasta partnerskiego Iwano-Frankowska weszli Igor Vlizo – Naczelnik Wydziału ds. Sytuacji Kryzysowych Urzędu Miasta Iwano-Frankowska, Vasyl Macalak – Naczelnik Straży Pożarnej Oddziału Straży Cywilnej Miasta Iwano-Frankowska, Dmitrij Mihalets – Szef Policji Patrolowej w mieście i obwodzie Iwano-Frankowskim.

W środę delegacja odwiedziła Komendę Miejską Policji w Rzeszowie. Wizyta była okazją nie tylko do zwiedzenia rzeszowskiej komendy ale również zaprezentowania pracy policjantów, przyjętych w Rzeszowie rozwiązań organizacyjnych oraz wymiany doświadczeń zawodowych.

Gościom z Ukrainy przybliżono pracę policjantów zajmujących się zabezpieczeniem imprez masowych. Rozmawiano o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych i zasadach współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi komendy. Przedstawicielom ukraińskich służb przybliżono pracę policjantów na stanowisku kierowania oraz możliwości, jakie daje wykorzystanie monitoringu miejskiego w codziennej policyjnej pracy.

Delegację oprowadzono również po pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i pracowni techników kryminalistycznych, gdzie zaprezentowano możliwości nowoczesnego sprzętu do identyfikacji osób. Na dziedzińcu komendy goście mieli okazję zobaczyć sprzęt, którym dysponuje wydział ruchu drogowego. Stronę ukraińską interesowały szczególnie możliwości sprzętu pomiarowego, służącego m.in. do analizy zadymienia i składu chemicznego spalin, pomiaru poziomu hałasu i przepuszczalności szyb samochodowych. Ponieważ urządzenia te zakupiły władze miasta Rzeszowa, była to również okazja do wymiany poglądów na temat współpracy policji z lokalnymi władzami.

Goście spotkali się również z Przewodniczącym Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów IPA Region Rzeszów, co było pierwszym krokiem do nawiązania bardziej koleżeńskich kontaktów.

Podczas spotkania delegacja z Iwano-Frankowska wyraziła chęć dalszej współpracy, poprzez wymianę doświadczeń oraz rozwój dalszych kontaktów polegających m.in. na zorganizowaniu szkoleń dla policjantów z Ukrainy.

 

Źródło: KWP Rzeszów