Dzisiaj Światowy Dzień Własności Intelektualnej

Data publikacji: 26.04.2016

26 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Ustanowiła go w 2000 r. specjalna agenda ONZ – WIPO (World Intellectual Property Organisation, aby zwrócić uwagę na znaczenie własności intelektualnej w życiu każdego z nas.

Pojęcie własności intelektualnej odnosi się do wszelkich wytworów ludzkiego umysłu, jak i do praw do korzystania z nich. Prawo własności intelektualnej obejmuje dość szeroki zakres tematyczny. Najczęściej wskazuje się na patenty, prawa ochronne obejmujące wzory przemysłowe czy znaki towarowe (własność przemysłowa) oraz na prawa autorskie.

 

Dobra niematerialne

Dobra niematerialne stanowią wynik trzech twórczości: artystycznej, naukowej i wynalazczej.Cechą wspólną wszystkich praw własności intelektualnej jest to, że dają uprawnionemu możliwość zakazania innym pewnych czynności związanych zazwyczaj z gospodarczą eksploatacja dóbr będących przedmiotem ochrony. Należy pamiętać, że prawa własności intelektualnej są dla przedsiębiorcy narzędziem obrony.

Czym jest własność intelektualna, można przeczytać na stronie www.wlasnosc-intelektualna.pl

 

Kultura przeobrażona

W tym roku hasłem przewodnim Dnia Własności Intelektualnej jest „Kultura przeobrażona” – czyli wyzwania, możliwości i zagrożenia, jakie daje dostęp do kultury w cyfrowej rzeczywistości.Kultura, zwłaszcza dzięki internetowi, już dawno ma charakter globalny i funkcjonuje nieskrępowana państwowymi granicami. To właśnie upowszechnienie internetu całkowicie zmieniło model jej tworzenia i dystrybucji.
Coraz szerzej dostępne technologie cyfrowe pozbawione ograniczeń fizycznych dają do ręki twórcom narzędzia do międzykulturowej współpracy. Z drugiej strony, rozkwit cyberkreatywności to dobrodziejstwo dla konsumentów cyfrowej kultury, którzy mogą czytać, oglądać i słuchać dzieł niezliczonych twórców na całym świecie, gdziekolwiek, kiedykolwiek i jakkolwiek chcą.


„Kultura przeobrażona” to adaptacyjne wyzwanie dla dzisiejszego systemu własności intelektualnej, w ramach którego trzeba zapewnić artystom i przemysłom kreatywnym odpowiednie wynagrodzenie za wykonaną pracę, co da im impuls do dalszego tworzenia. To także pytania o przyszłość kultury i praw autorskich w zmieniającym się świecie, na które w Dniu Własności Intelektualnej warto szukać odpowiedzi.

 

Źródło: legalna kultura.pl