Podsumowanie projektu "Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy"

Data publikacji: 26.04.2016

W Oddziale Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie 25.04.2016 r. odbyła się konferencja podsumowująca blisko roczną współpracę Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w ramach realizacji projektu "Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy".

Przedstawiciele instytucji biorących udział w projekcie omówili przebieg przedsięwzięcia oraz wykazali wspólne korzyści wynikające z realizacji tej partnerskiej umowy.

W spotkaniu udział wzięły osoby zaangażowane w realizację projektu tj.: Koordynator projektu, kierownik Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych Pani Elwira Rewcio, Asystent osoby niepełnosprawnej, tłumaczka języka migowego i wykładowca warsztatów dla policjantów Pani Maja Kamińska - Kołota, pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski, ekspert Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie nadkom. Marzena Maćkowiak - Pluta, asystent Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Szczecinie sierż. Monika Filipiak i ekspert Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie podinsp. Katarzyna Kamińska oraz zaproszeni dziennikarze i fotoreporterzy.

Przedstawiciele obu instytucji realizujących projekt omówili wspólne przedsięwzięcia promocyjne podejmowane na rzecz integracji ze środowiskiem osób nie słyszących.


Insp. Piotr Ostrowski p.o Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie przypomniał, że zachodniopomorscy funkcjonariusze jako pierwsi w Polsce wykazali inicjatywę działań mających wpływ na uwrażliwienie mundurowych na potrzeby Głuchych. W ramach zawartego porozumienia w warsztatach z j. migowego uczestniczyło 84 policjantów z 22 jednostek podległych garnizonowi zachodniopomorskiemu. Funkcjonariusze w oddziałach PZG mieszczących się w Szczecinie, Koszalinie i Wałczu uczestniczyli w zajęciach, podczas których poruszone były tematy związane z aspektami funkcjonowania osób z wadą słuchu i sposobów komunikowania się z Głuchymi.


Funkcjonariusze poznali blisko 400 znaków języka migowego, które ułatwią im w codziennej pracy pierwszy kontakt z osobą nie słyszącą. Policjanci natomiast w ramach tego partnerskiego porozumienia przeprowadzili 10 prelekcji dla osób z wadą słuchu. Spotkania te miały przybliżyć osobom nie słyszącym informacje na temat struktur Policji, przemocy w rodzinie, uzależnień i ich prawnych konsekwencji, bezpieczeństwa w internecie, oszust, wyłudzeń, elementarnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym itp. Głusi podczas spotkań z policjantami lepiej poznali swoje prawa i pracę Policji.

Projekt dostarczył konkretnych narzędzi ułatwiających komunikowanie się z osobami z wadą słuchu - Słownik Multimedialny i Informator Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy.

Niektórzy z uczestników warsztatów podjęli decyzję o podjęciu dalszej nauki języka migowego.

 

Źródło: KWP Szczecin

 

Więcej na temat projektu