Policyjni sportowcy i bezpieczeństwo kobiet

Data publikacji: 26.04.2016

Szkoła Policji w Słupsku aktywnie wpisuje się w najwyższy standard właściwych relacji z społecznością lokalną, kładąc duży nacisk na bezpieczeństwo osobiste obywatela. Dlatego też ostatnim z realizowanych przedsięwzięć były warsztaty z podstaw samoobrony dedykowane dla mieszkanek Słupska.

Zajęcia realizują policyjni wykładowcy, którzy specjalizują się w różnego rodzaju sportach walki; wspierają ich również policjanci z Komendy Miejskiej. W wolnym czasie policjanci trenują w Klubie Sportowym Serpentes skupiającym w większości funkcjonariuszy służb mundurowych garnizonu słupskiego. O jakości szkolenia może świadczyć fakt, że patronat nad klubem mundurowych objął Joe Moreira – 8 stopień czarnego pasa w brazylijskim Jiu-Jitsu.

Wkład policjantów jest tym cenniejszy, że poświęcają oni swój wolny od pracy i służby czas, prowadząc zajęcia w ramach wolontariatu. Zajęcia prowadzą wspólnie sierż.sztab. Radosław Bakun (SP) – wicemistrz Polski w BJJ i sierż.sztab. Mirosław Kajkowski (KMP) – mistrz Polski w BJJ.


Przy okazji ćwiczeń poszczególnych technik policjanci odpowiadają także na szereg pytań uczestniczek, szczególnym zainteresowaniem cieszy się kwestia pociągnięcia do odpowiedzialności potencjalnych agresorów, którzy chcieliby naruszyć nietykalność kobiet.
Zdaniem słupszczanek, takie zajęcia dają im większą pewność siebie, co już z reguły działa odstraszająco na osoby szukające zaczepki.

 

Budowanie wzajemnego zaufania i wiary w praworządność dokonuje się poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z ludźmi - policjanci muszą być otwarci na problemy obywateli okazując cierpliwość, zrozumienie i chęć pomocy, nawet w przypadku kiedy powierzone problemy nie mają bezpośredniego związku z naruszeniem prawa. 


Policjant powinien  być bardziej kimś w rodzaju przyjaciela niż urzędnika państwowego i przedstawiciela władzy. Można wtedy liczyć na aktywny udział członków społeczności lokalnych w działaniach mających na celu zwalczanie przestępczości. Ważne jest też, aby społeczność lokalna wiedziała, że na policjanta można liczyć, również wtedy, gdy ten nie pełni bezpośredniej służby.

 

Źródło: policja.pl