Informacyjny Serwis Policyjny

Zakończyły się konsultacje w sprawie map zagrożeń

Zamieszczony Data publikacji 25.04.2016
MSWiA zakończyło konsultacje dotyczące map związanych z bezpieczeństwem w kraju. Policja przedstawiła prototyp aplikacji, która ma zobrazować stan bezpieczeństwa w poszczególnych rejonach Polski.

Zgodnie z zapowiedziami MSWiA, mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego powstała przy aktywnym udziale lokalnych społeczności. W konsultacjach wzięło udział ponad 200 tys. obywateli. W tym czasie odbyło się ponad 11 tys. spotkań. Spotkania były organizowane przez poszczególne jednostki policji pod nadzorem KGP i uczestniczyli w nich m.in. samorządowcy, przedstawiciele różnych stowarzyszeń, inicjatyw społecznych, szkół, a także przedstawiciele pozostałych służb mundurowych.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Warto podkreślić, że obywatele, będą mieli możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony obywatele będą mogli przekazywać informacje o zagrożeniach, występujących w ich okolicy. Następnie policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje okażą się prawdziwe, policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej dokuczliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.     

Jeden z postulatów, który pojawił się w trakcie konsultacji społecznych, dotyczy odtworzenia zlikwidowanych posterunków policji. Zgłoszono 100 takich wniosków. Przypomnijmy, że w ostatnich latach, zlikwidowano ponad 400 posterunków policji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązało Komendanta Głównego Policji, do przeanalizowania wszystkich 100 postulatów o przywrócenie posterunku policji.

Najwięcej zgłoszeń w sprawie odtworzenia posterunków, napłynęło z województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Kolejnym krokiem ma być zwiększenie liczby dzielnicowych i umocnienie ich roli - obecnie jest ich ok. 8 tys -  tak aby poszczególni dzielnicowi mieli pod opieką podobną liczbę mieszkańców. Ruszy także ogólnopolska akcja pod roboczą nazwą „Poznaj swojego dzielnicowego”.

Źródło: mswia.gov.pl

 

 
powrót
drukuj