Zrozumieć zło – warsztaty dla kadry zarządzającej Policji

Data publikacji: 14.04.2016

W dniach 11 – 13 kwietnia br. w Oświęcimiu odbyły się warsztaty, dedykowane dla kadry zarządzającej w Policji. Projekt realizowany był przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu i pełnomocnika KGP ds. Ochrony Praw Człowieka.

Wspomniany projekt był równocześnie formą realizacji rekomendacji Agencji Praw Podstawowych Rady Europy w zakresie tzw. edukacji retrospektywnej.


Podstawowym celem trzydniowych warsztatów było zwiększenie determinacji Policji w zakresie zrozumienia mechanizmu powstawania zła, zapobiegania i zwalczania tzw. przestępstw z nienawiści oraz zapobieganie przekraczaniu uprawnień przez funkcjonariuszy, w szczególności przez stosowanie przemocy i poniżającego traktowania lub karania. Warsztaty stanowią również odpowiedź na wzmożone ruchy migracyjne, wzrost odnotowanych w Polsce nastrojów ksenofobicznych oraz eskalację incydentów i przestępstw motywowanych nienawiścią.


Sesje warsztatowe, w których udział wzięli kierownicy jednostek szkoleniowych Policji, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji oraz kadra kierownicza Gabinetu KGP, odbywały się w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu oraz na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.
Szkołę Policji w Pile reprezentował na warsztatach p.o. Komendant Szkoły – insp. Piotr Leciejewski.

 

Jacek Czechowski

 

Źródło: pila.szkolapolicji.gov.pl