Informacyjny Serwis Policyjny

Spotkanie służb kryminalnych w sprawie Światowych Dni Młodzieży

Zamieszczony Data publikacji 11.04.2016
Pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzej Szymczyk spotkał się z komendantami nadzorującymi pion kryminalny śląskiej i małopolskiej policji. Głównym tematem było zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu. Spotkanie odbyło się w Szkole Policji w Katowicach.

W spotkaniu wzięli udział: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadkom. Mariusz Krzystyniak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki, Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji mł. insp. Kamil Bracha, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Kaleta, a także dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur oraz naczelnicy wydziałów Komendy Głównej Policji, jak również naczelnicy służb kryminalnych komend wojewódzkich w Katowicach i Krakowie.

 

 

 

Źródło: KWP w Katowicach

 
powrót
drukuj