Wyróżnienia za wzorową służbę

Data publikacji: 07.04.2016

W Komendzie Stołecznej Policji 34 policjantom wręczono dziś nagrody za profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych. Wyróżnienia przyznał p.o. Komendant Stołeczny Policji insp. Piotr Owsiewski.

W Białej Sali Komendy Stołecznej Policji odbyło się dziś uroczyste wręczenie nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy. W imieniu Komendanta Stołecznego Policji wyróżnienia wręczył p.o. Zastępca Komendanta Stołecznego insp. Robert Żebrowski.

Wśród wyróżnionych przez Komendanta Stołecznego Policji znaleźli się policjanci, którzy wykazali się zaangażowaniem, rzetelnością i profesjonalizmem w wykonywaniu obowiązków służbowych. Przyznano nagrody m.in. za rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, zatrzymanie sprawców kradzieży z włamaniem do bankomatów w Warszawie i innych miejscowościach, za ujęcie sprawców szeregu oszustw bankowych, zatrzymanie na gorącym uczynku sprawcy nielegalnego handlu farmaceutykami, za zwalczanie przestępczości narkotykowej oraz samochodowej, ujawnienie sprawców kradzieży i rozbojów, zatrzymanie posiadaczy nielegalnej broni palnej, prawidłową reakcję na niedozwolone zdarzenia w ruchu drogowym, a także za ratowanie życia i zdrowia ludzkiego.

W swoim przemówieniu zastępca komendanta insp. Robert Żebrowski podziękował wszystkim wyróżnionym za podejmowane przez nich działania. – Przyznane dziś wyróżnienia pokazują niemal całe spektrum działań Policji, a także szeroki przekrój całego garnizonu. Dziękuję za zaangażowanie i profesjonalizm, bo udowodniliście, że macie zapał i potencjał. Mam również nadzieję, że dacie przykład innym. Życzę kolejnych sukcesów w służbie.

 

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
fot. Konrad Bucholc

 

Źródło: policja.waw.pl