Inauguracja roku akademickiego w WSPol. w Szczytnie

Data publikacji: 05.10.2009

Wyższa Szkła Policji uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki 2009/2010. W uroczystości wzięli udział Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Adam Rapacki oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, a także liczne grono przedstawicieli środowiska naukowego, władz samorządowych oraz duchowieństwa. Szkołę w Szczytnie odwiedzili również zaproszeni goście – władze zaprzyjaźnionych szkół Policji z Niemiec, Ukrainy, Francji.

Minister Rapacki odebrał z rąk Komendanta - Rektora honorowy medal, nadany przez Senat WSPol, za zasługi na rzecz uczelni.

Inauguracja roku akademickiego została połączona z obchodami 55-lecia szkolnictwa oficerskiego. Wykład inauguracyjny dotyczący historii szkoły w Szczytnie wygłosił prof. dr hab. Piotr Majer. Szczególną oprawę uroczystości nadał Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Pierwszy rok nauki rozpoczęli policjanci, a także osoby cywilne uczące się na kierunkach – „Administracja” oraz „Bezpieczeństwo wewnętrzne” - 750 osób. Studia odbywają w formach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia (licencjat, magisterium).

(źródło: WSPol. w Szczytnie)