Spotkanie małopolskiej Policji z dyrektorami parków

Data publikacji: 04.04.2016

1 kwietnia 2016 roku na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego odbyło się spotkanie małopolskiej Policji z dyrektorami parków narodowych położonych na terenie województwa małopolskiego.

Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie reprezentowali: Naczelnik Wydziału Prewencji mł. insp. Piotr Kulesza, Komendant Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie podinsp. Sławomir Halat oraz Radca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ds. współpracy z samorządami oraz podmiotami pozapolicyjnymi  podinsp. Robert Górka, w spotkaniu uczestniczyli także Komendanci tych jednostek Policji garnizonu małopolskiego, na terenie których znajdują się parki narodowe.

W województwie małopolskim znajduje się 6 parków narodowych (Tatrzański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Magurski Park Narodowy) łącznie zajmują one 56 tys. ha. Podczas narady  przedstawiono założenia współpracy pomiędzy służbami parku a Policją w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń popełnianych w parkach narodowych przeciwko ochronie przyrody oraz w zakresie zadań związanych z ochroną mienia. Szczegółowo omówiono główne zagrożenia jakie występują na terenach szczególnie chronionych.

Do najczęściej występujących zagrożeń w Parkach Narodowych w 2016 roku zaliczyć należy:

  • poruszanie się poza szlakami, turystyka i uprawianie sportów poza wyznaczonymi obszarami;
  • ruch pojazdów poza drogami publicznymi;
  • wprowadzanie psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną;
  • palenie ognisk i wyrobów tytoniowych;
  • biwakowanie  z wyjątkiem  miejsc wyznaczonych;

 

Parki narodowe położne na ternie województwa małopolskiego ze względu walory przyrodnicze należą do atrakcyjnych terenów turystycznych, które przyciągają dużą liczbę turystów przez cały rok, np. dziennie na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego w sezonie letnim około 30 tys. osób. Podsumowując spotkanie stwierdzić należy, że współpraca Policji i przedstawicieli parków narodowych na terenie województwa małopolskiego nie budzi zastrzeżeń i rozwija się prawidłowo.

 

Źródło: malopolska.policja.gov.pl